Olet täällä

Järjestöjen toiminta-avustukset 2017 nyt haettavissa

Jaa +

Uutinen | 7.3.2017

Järjestöille vuonna 2017 jaettavia toiminta-avustuksia voi nyt hakea. Lomake on avoinna ja täytettävissä. Lomakesivulta löytyy myös yleisemmin tietoa avustuksista.

► Lomake: http://www.tyy.fi/fi/toiminta-avustushakemus-2017

Viimeinen hakupäivä toiminta-avustuksille on perjantai 31.03. Yhdistys voi kuitenkin perustellusta syystä saada lisäaikaa hakemuksen tekemiseen. Lisäaikaa haetaan toimittamalla allekirjoitettu vapaamuotoinen lisäaikahakemus perusteluineen TYYn kansliaan (Rehtorinpellonkatu 4 A, 1. krs) viimeistään torstaihin 30.03. klo 12 mennessä. Kuoreen merkintä "Toiminta-avustuksen lisäaika". Lisäaikaa voidaan myöntää korkeintaan 14.04. asti.

Toiminta-avustuslomake tulee täyttää kirjoittamalla avoimiin kenttiin toteutunut ja tuleva toiminta yksinkertaisesti listamuotoon, esim. ranskalaisin viivoin. Älkää myöskään lyhentäkö listauksia ym. tai esim. merkinnöillä, sillä avustustoimikunta ei voi tietää mitä kaikkea muuta tarkoitatte. Hakemuksesta tulee ilmetä yhdistyksen toiminta kattavasti, mutta ytimekkäästi.

Huomatkaa, että lomakkeen voi täyttää vain kirjautumalla TYYn nettisivuille yhdistyksen omalla tunnuksella. Mikäli tunnus tai salasana ei toimi, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen (tyy-jarjestosihteeri@utu.fi).

Hakemukset käsitellään huhti-toukokuun aikana.

Avustusten jakamista ohjaa TYYn ohjesääntö järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.

Kaikkien niiden yhdistysten, jotka ovat saaneet toiminta-avustuksen perusosan ennakkona vuoden alussa, on haettava toiminta-avustusta. Muussa tapauksessa toiminta-avustuksen perusosa tullaan perimään takaisin.

Mikäli herää kysymyksiä avustuskäytäntöihin tai lomakkeeseen liittyen, ottakaa yhteyttä TYYn hallituksen järjestövastaava Matias Virtaan (tyy-ay@utu.fi) tai järjestöasiantuntija Lauri Lahoniittyyn (tyy-jarjestosihteeri@utu.fi).