Olet täällä

Ilmoittaudu Kieli- ja kulttuuritandemiin tai Kansainvälisiin kieli-iltoihin!

Uutinen | 13.1.2020

Haluaisitko uuden vuoden kunniaksi opiskella uutta kieltä tai virkistää muistia jonkun vanhan kielen kanssa? Jos vastasit kyllä, Kieli- ja kulttuuritandem tai Kansainväliset kieli-illat voisivat olla juuri sinua varten! Alla lisätietoja!

Ilmoittaudu kieli- ja kulttuuritandem –opintojaksolle (1-2op)!

Tandem-opinnoissa opiskelijat työskentelevät pareittain syntyperäisen kohdekielen puhujan kanssa ja tandemparit kokoontuvat viikoittain puhumaan vuorotellen kummankin osallistujan äidinkielellä. Tandem-kurssilla voidaan harjoitella oman tason mukaan sanastoa, ääntämistä ja keskustelua sekä käsitellä teitä kiinnostavia ajankohtaisia asioita liittyen vaikkapa opiskeluun, yhteiskuntaan tai osallistujien kulttuureihin. Pari saa määritellä tapaamisten tarkemmat sisällöt itse ja lähettää kurssisuunnitelman vastuuopettajalle. Kurssin aikana pidetään oppimispäiväkirjaa tai blogia ja lopuksi kurssin kulusta raportoidaan vastuuopettajalle. Valittavia kieliä ovat englanti, espanja, italia, kiina, ranska, saksa ja venäjä. Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 17.1.2020. Lisätietoa tandem-toiminnasta ja ilmoittautumislinkin opintojaksolle löydät opinto-oppaasta sekä intranetistä

Opiskele uutta kieltä ja kulttuuria vapaa-ajalla – kansainväliset kieli-illat alkavat taas!

Kieli-illat ovat opiskelijoille ja henkilökunnalle tarkoitettua vapaa-ajan toimintaa, jossa osallistujat pääsevät harjoittamaan kielitaitoaan ja tutustumaan toisiinsa sekä uusiin kulttuureihin. Kieli- ja viestintäopintojen keskus koordinoi tapaamisia, jotka on tarkoitettu kaikille Turun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kussakin ryhmässä kommunikoidaan pääasiassa kyseisellä kielellä. Toiminta käynnistyy viikolla viisi ja ryhmät kokoontuvat säännöllisesti viikoittain. Lisätietoa löytyy Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen intranet-sivulta. Tervetuloa mukaan!

Etsimme myös kieli-iltatoimintaa koordinoivia kielituutoreita. Kielituutorin tehtävänä on vetää oman kieliryhmänsä toimintaa suunnittelemalla aikataulut ja ohjelma yhdessä ryhmän muiden jäsenten kanssa, osallistumalla tapaamisiin ja tiedottamalla ryhmän toiminnasta. Tuutorilta toivotaan kiinnostusta kieliä ja kulttuureita kohtaan, kyseisessä ryhmässä harjoiteltavan kielen taitoa, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta sekä hyviä viestintätaitoja. Kielituutoreita haetaan seuraaviin kieliin: englanti, espanja, italia, japani, kiina, korea, ranska, ruotsi, saksa, suomi, persia ja venäjä.

Vapaamuotoiset hakemukset ja kysymykset sähköpostitse kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opintoneuvojalle Emilia Lahtivuorelle osoitteeseen mlelah@utu.fi keskiviikkona 22.1.2020 mennessä.