Olet täällä

Ilmoita Kelaan elämäntilanteen muutoksista

Jaa +

Uutinen | 22.1.2015

Vuodenvaihde on elämänmuutosten aikaa, ja monet muutoksista vaikuttavat Kelan maksamiin tukiin. Kelan verkkosivujen Kun elämäntilanne muuttuu -osiosta voi tarkistaa, miten muutoksesta ilmoitetaan Kelaan.

Kun elämäntilanne muuttuu -sivusto on jaoteltu eri muutosten mukaan. Niitä ovat esimerkiksi asunnonvaihto, avioliitto, ero, tulojen muuttuminen ja opiskelun aloittaminen. Kullakin sivulla on listattu tuet, joihin kyseinen muutos saattaa vaikuttaa, ja kerrottu, miten asiakkaan kannattaa ilmoittaa asiasta Kelaan.

Elämäntilanteen muutokset voivat vaikuttaa asiakkaan saamiin tukiin monella tavalla. Esimerkiksi avioliiton solmiminen saattaa vaikuttaa isyysrahaan ja isäkuukauteen, kansaneläkkeeseen, lapsilisään, leskeneläkkeeseen, sotilasavustukseen, työmarkkinatukeen, työttömyysturvan lapsikorotukseen sekä lapsen opintotukeen.

Opiskelun aloittaminen puolestaan voi vaikuttaa isyysrahaan, isäkuukauteen, kuntoutusrahaan, lastenhoidon tukiin, sairauspäivärahaan, työkyvyttömyyseläkkeeseen, työmarkkinatukeen ja peruspäivä-rahaan, vanhempainrahaan, äitiysrahaan sekä yleiseen asumistukeen.

Ilmoita muutoksista verkossa

Kelan asiakkailla on velvollisuus ilmoittaa elämänmuutoksistaan. Jos muutokset jäävät ilmoittamatta, asiakas voi jäädä ilman hänelle kuuluvaa etuutta tai tukea voidaan maksaa aiheettomasti. Liikamaksua joudutaan perimään myöhemmin takaisin.

Monet elämänmuutoksiin liittyvistä ilmoituksista voi tehdä verkossa. Esimerkiksi tilinumeron muutoksesta voi ilmoittaa helposti Kelan asiointipalvelussa.

Lisätietoja:

www.kela.fi/muutostilanne