Olet täällä

Hyvä opettaja on sillanrakentaja

Uutinen | 13.5.2016

Viime vuonna vuoden opettajaksi valitulle Maantieteen yliopistonlehtori Sanna Mäelle palkinto antoi lisää itseluottamusta työhön. Samalla se merkitsi luottamuksen osoitusta opiskelijoilta ja kollegoilta.

– Minusta palkinto tuo mukanaan yhä suurempaa vastuuta oman työn laadusta ja vaikutuksesta muihin ihmisiin. Samalla ymmärrän, että työlläni ja sillä, miten sitä teen, on merkitystä. Valinta vuoden opettajaksi on antanut minulle itseluottamusta opettajana, Mäki pohtii.

Mäen matka opettajaksi on sisältänyt valintoja, mutta myös sattumia. Hän on opettanut melkein kaksikymmentä vuotta ja kiinnostunut erityisesti opetuksen kehittämisestä.

– On tärkeää miettiä, miten opettaa. Työni on ollut koko ajan uuden oppimista ja oman ajattelun kyseenalaistamista, ja niin kai sen kuuluu ollakin, Mäki sanoo. – On mahtavaa tehdä työtä älyllisesti valppaiden ihmisten kanssa. En läheskään aina ole pelkästään antavana osapuolena, vaan monilla kursseilla koen oppivani yhtä paljon kuin opiskelijatkin.

Mahdollisuuksia tehdä toisin

Tuutoropettajana Mäki kokee olevansa etuoikeutettu, sillä hän oppii tuntemaan kaikki oppiaineen aloittavat opiskelijat ja saa seurata heidän opintojensa edistymistä valmistumiseen saakka. Vuorovaikutuksella opiskelijoiden ja työyhteisön kanssa on suuri rooli Mäen opettajuudessa.

– On tärkeää toimia sillanrakentajana ja pyrkiä siihen, että opettajat ja opiskelijat kokevat muodostavansa yhteisön ja toimivansa yhteisen tavoitteen eteen. Usein arjessa harmittaa moni asia tai toisten tapa toimia. Harmia vähentää se, että tavoite on pidemmällä kuin yksittäisissä aallonharjoissa tai aallonpohjissa. Tämä ei tarkoita sitä, että pitäisi jatkuvasti joustaa säännöistä tai tavoitteista yksilöiden kohdalla, vaan miettiä, millainen tapa toimia on kohtuullinen sekä tasapuolinen ja vie meitä kohti tavoitetta, Mäki summaa.

Mäki kokee onnistuneensa työssään silloin, kun opiskelija löytää kadonneen palon opintoihinsa. Joskus se edellyttää suunnanmuutosta tai alan vaihtoa, mutta joskus motivaatio palaa pelkästään haastamalla omaa ajattelua ja omaa suhtautumista siihen, mitä on tekemässä.

Myös omassa työssään Mäki näkee monia mahdollisuuksia tehdä toisin, mutta osaa nykyään hyväksyä epätäydellisyyttä. Opettajan uransa alkuaikoina hän teki yötä päivää työtä tuottaakseen kaikille kursseille riittävästi materiaalia ja tunsi olevansa koko ajan tavoitteistaan jäljessä.

– Palautteenkin mukaan työni laatu oli vaihtelevaa. Toisin sanoen: mikään, mitä tein, ei riittänyt. Toisaalta nuo uupumisen ja riittämättömyyden kokemukset olivat tarpeellisia monellakin tavalla. Opin, että epäonnistumiset eivät minua lannista, vaan voin jatkaa eteenpäin. Olen myös oppinut säätelemään ajankäyttöäni sekä kuuntelemaan omaa itseäni ja jaksamistani ainakin hitusen paremmin, Mäki pohtii.

Yliopistossa on paljon hyviä opettajia

– Opettajan työlle ja osaamiselle asetetaan koko ajan uusia vaatimuksia. Jos kaikki uusi tulee aina vanhan työn päälle, tulee helposti tukittua työaika ja tukahdutettua luovuus. Aina välillä on hyvä tiputtaa jotain vanhaa pois ja tuoda uusia elementtejä tilalle. Muutos virkistää ja motivoi, sekä auttaa hallitsemaan työmäärää, Mäki sanoo.

Vuoden opettajan palkitseminen on yksi harvoista julkisista tunnustuksista, joita yliopiston opettaja voi saada. Mäen mielestä Turun yliopistossa on paljon hyviä opettajia, jotka ansaitsisivat tunnustusta työstään.

– Se on tärkeää sekä yksilön kannalta, että kaikkien opettajien kannalta. Yksilölle palkitseminen on voimaannuttava kokemus. Ja vaikka yhden yksilön palkitseminen ei välttämättä toimi yleisenä kannustimena, se antaa signaalin, että opetuksen ja opettajuuden kehittäminen on tärkeää ja palkitsevaa, Mäki toteaa.

Nyt jokaisella Turun yliopiston opiskelijalla ja opettajalla on mahdollisuus antaa tunnustusta hyvälle opettajalle tai opintojaksolle. Ehdotuksia otetaan vastaan vielä tämän viikon ajan eli sunnuntaihin 15.5. asti. Ehdota siis vuoden opettajaa ja vuoden opintojaksoa. Tarkemman ohjeet löydät hakulomakkeelta.

Lue myös, mitä kielikeskuksen johtaja Mike Nelson kertoo opettamastaan vuoden 2015 opintojaksosta.

>>Ehdota vuoden 2016 opettajaa ja opintojaksoa