Olet täällä

Hakuaikaa jatkettu kasvatustieteiden tiedekunnan osalta - TYY hakee varajäseniä tiedekuntien johtokuntiin

Jaa +

Hakukuulutus | 21.5.2015

 

TYY hakee tiedekuntien johtokuntiin varajäseniä 31.12.2015 päättyvälle kaudelle. Tiedekuntien johtokunnat ovat keskeinen opiskelijoiden edunvalvonnan paikka ja tiedekuntien korkein päättävä elin.

TYY hakee varaedustajia seuraavien tiedekuntien johtokuntiin:

  • HAKUAIKAA JATKETTU 31.5. klo 23.59 asti - Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunta, varajäsen 31.12.2015 päättyvälle kaudelle.

 

  • HAKU PÄÄTTYNYT - Humanistisen tiedekunnan johtokunta, varajäsen 31.12.2015 päättyvälle kaudelle.
  • HAKU PÄÄTTYNYT - Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunta, varajäsen 31.12.2015 päättyvälle kaudelle.


Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista; hyväksyä opetussuunnitelmat; hyväksyä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.

 

Ehdokkaaksi asettuminen johtokunnan jäseneksi tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) sunnuntaihin 31.5.2015 klo 23.59 mennessä.  Hakijoista pyydetään lausunto kyseisten tiedekuntien opiskelijoita edustavilta aine- tai tiedekuntajärjestöiltä.
 

Johtokuntien opiskelijajäsenten valinnassa huomioidaan seuraavat kriteerit: Aiempi edunvalvontakokemus alayhdistyksissä ja yliopiston hallinnossa, tiedekuntajärjestön lausunto tehtävien täyttämisestä, asianosaisten tiedekuntien, laitosten tai oppiaineiden tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuoli- ja vuosikurssijakauma toimielimessä.

 

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Henkilö on hakukelpoinen vain siinä tiedekunnassa, jonka tutkinnonsuoritusoikeuden hän on ilmoittanut lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä ensisijaiseksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään kuusi kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 20 tuntia viikossa.
 

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä. 

► Hae kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan, hakuaikaa jatkettu!

 

Lisätietoja antaa:

Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, tyy-koposihteeri@utu.fi, p. +358 44 796 1064