Olet täällä

TYY hakee kahta opiskelijaa Universitas Turku -ohjausryhmään

Jaa +

Hakukuulutus | 17.9.2015

Yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteisen Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmään haetaan kahta opiskelijajäsentä

 

Universitas Turku on yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on lisätä yhteisöllisyyttä yliopistolla, vahvistaa hyviä käytänteitä oppimisessa sekä edistää yliopiston ja ylioppilaskunnan strategisten tavoitteiden toteutumista.
 

Hankkeen perustoimintamuotona on vuosittaisen tukirahan myöntäminen hakemuksesta aine- ja tiedekuntajärjestöjen sekä muiden opiskelijaryhmien toteuttamille kursseille ja opintoihin liittyville projekteille.
 

Hanketta koordinoimaan on perustettu ohjausryhmä, joka kokoontuu lähtökohtaisesti kaksi kertaa vuodessa, kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu päättää vuosittaisista painopisteistä/teemoista, hyväksyä esitys tuettavista projekteista, käydä läpi lyhyet hankeraportit sekä miettiä jatkotoimenpiteitä hyvien käytänteiden levittämiseksi.
 

Hankkeen ohjausryhmään haetaan kahta opiskelijajäsentä hankkeen kolmannelle hakukierrokselle (2015–2016). Haku aukeaa torstaina 17.9.2015 Ohjausryhmään valittavilta edellytetään aiempaa kokemusta TYYn järjestöjen toiminnasta ja opetuksen kehittämiseen viittaava kokemus katsotaan eduksi. Hankehakemusten tasavertaisen käsittelyn vuoksi ohjausryhmään ei valita vuoden 2015 aikana TYYn järjestöjen hallituksissa toimivia henkilöitä.
 

Haku ohjausryhmään tapahtuu täyttämällä sähköinen hakulomake (linkki alla) maanantaihin 28.9.2015 klo 23.59 mennessä.

► Hae ohjausryhmään

► Tietoa Universitas Turku -hankkeesta

 

Lisätietoja:

koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, tyy-koposihteeri@utu.fi, puh. +358 44 796 1064