Olet täällä

Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtokuntaan haetaan opiskelijaa

Uutinen | 7.2.2017

HAKUAIKAA ON JATKETTU. Haku päätty sunnuntaina 5.3.2017.

Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskuksen (TUCS) johtokuntaan haetaan varajäsentä 31.12.2018 päättyvälle kaudelle.

Keskuksen tehtävänä on harjoittaa, koordinoida ja edistää yliopistojen yhteistä tietotekniikan tutkimusta; koordinoida yliopistojen yhteistä tietotekniikan koulutusta; koordinoida yliopistojen alan yhteisen tutkimuksen ja koulutuksen voimavaroja; vastata alan tutkijakoulutuksesta; edistää, koordinoida ja harjoittaa kansainvälistä yhteistyötä koulutus- ja tutkimusalallaan; sekä edistää, koordinoida ja harjoittaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta koulutus- ja tutkimusalallaan.

Keskuksen johtokunnan tehtäviä ovat muun muassa:

  • vastata yliopistojen yhteisen koulutuksen ja keskuksen strategisesta kehittämisestä;
  • tehdä alaan liittyviä tiedekuntia tai vastaavia hallintoyksikköjä kuultuaan esitys yliopistoille koordinoimansa tai järjestämänsä koulutuksen ja tutkimuksen vaatimista voimavaroista (toiminta- ja taloussuunnitelma sekä vuotuinen talousarvio);
  • tehdä esitys yliopistojen tiedekunnille tai vastaaville elimille yhteisen koulutuksen opetussuunnitelmasta ja opiskelijavalinnasta;
  • päättää keskukselle tai sen toimintayksiköille erittelemättöminä myönnettyjen voimavarojen jakamisen yleisistä suuntaviivoista;
  • vastata tohtoriohjelman toiminnasta ja valita tohtorikoulutettavat edellyttäen, että yliopistot hyväksyvät heidät jatko-opiskelijoiksi;
  • tehdä esitys keskuksen johtajan ottamisesta;
  • asettaa keskuksen neuvottelukunta;
  • järjestää keskuksen toiminnan arviointi yhdessä neuvottelukunnan kanssa

Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtokuntaan haetaan varajäsentä. Haku tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta (www.tyy.fi) löytyvä sähköinen hakulomake 5.3.2017 klo. 23.59 mennessä (hakuaikaa on pidennetty). Opiskelijajäsenen valinnassa kiinnitetään huomiota mm. aiempaan kokemukseen korkeakouluhallinnon opiskelijajäsenenä toimimisesta. Huomioiden keskuksen antaman koulutuksen luonteen toivotaan hakijoiksi erityisesti keskuksen toiminnan tuntevia jatko-opiskelijoita.

► Hae TUCS:n johtokuntaan

Keskuksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdeksän muuta jäsentä. Turun yliopisto ja Åbo Akademi määräävät johtokuntaan kumpikin kolme jäsentä. Johtokunnassa on kaksi opiskelijajäsentä, jotka ovat korkeakoulututkintoa tai tieteellistä jatkotutkintoa suorittavia alan opiskelijoita. Opiskelijajäsenistä toisen valitsee Turun yliopiston ylioppilaskunta ja toisen valitsee Åbo Akademin ylioppilaskunta. Lisäksi johtokuntaan kuuluu kaksi yliopiston ulkopuolista elinkeinoelämää tai muuta alaan liittyvää yhteisöä edustavaa jäsentä, jotka yliopistojen rehtorit kutsuvat johtokunnan esityksestä. Johtokunnan kausi on kolmivuotinen.

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja antaa:

Koulutuspoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö Joni Kajander
tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1064