Olet täällä

Tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin haetaan opiskelijajäseniä

Hakukuulutus | 25.9.2017

Turun yliopiston tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin haetaan opiskelijajäseniä ja varajäseniä 1.1.2018 alkavalle ja 31.12.2019 päättyvälle kaudelle. Tiedekuntien johtokunnat ovat keskeinen opiskelijoiden edunvalvonnan paikka ja tiedekuntien korkein päättävä elin.

Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi, päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista, hyväksyä opetussuunnitelmat, tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä sekä päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.

HAKUAIKAA JATKETTU MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN JA HUMANISTISEN JOHTOKUNNAN OSALTA PERJANTAIHIN 3.11.2017 KLO 23.59 ASTI. Opiskelijajäsenten haku alkaa maanantaina 25.9.2017. Ehdokkaaksi asettuminen johtokunnan jäseneksi tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) perjantaihin 3.11.2017 klo 23.59 mennessä. Jos hakijoita on enemmän kuin johtokunnan paikkoja, edustajiston valintatoimikunta valmistelee valittavista esityksen TYYn hallitukselle. Lisäksi hakijoista pyydetään lausunto kyseisten tiedekuntien, kauppakorkeakoulun tai laitosten opiskelijoita edustavilta aine- tai tiedekuntajärjestöiltä. Valintatoimikunnan valmistelun ja lausuntokierroksen jälkeen opiskelijaedustajien valinnan tekee TYYn hallitus marraskuussa.

► Hae johtokuntaan

Johtokuntien opiskelijajäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: aiempi edunvalvontakokemus opiskelijajärjestöissä ja korkeakouluhallinnossa, motivaatio ja sitoutuminen tehtävään, tiedekunta- ja ainejärjestöjen lausunto tehtävien täyttämisestä, asianosaisten tiedekuntien, laitosten tai oppiaineiden tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.

Kaikilta hakijoilta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (äidinkieli tai B-taso).

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

 

Tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin valittavien opiskelijajäsenten määrät (varsinainen + henkilökohtaiset varajäsenet):

  • Humanistinen tiedekunta (6+6)
  • Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (3+3)
  • Kasvatustieteiden tiedekunta (5+5)
  • Oikeustieteellinen tiedekunta (4+4)
  • Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (6+6)
  • Lääketieteellinen tiedekunta (5+5)
  • Turun kauppakorkeakoulu (4+4)

 

 

 

Lisätietoja antaa:

Koulutuspoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö Joni Kajander
tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1064