Olet täällä

Turun yliopiston hallitukseen haetaan kahta opiskelijajäsentä

Hakukuulutus | 25.9.2017

Turun yliopiston hallitukseen haetaan kahta opiskelijajäsentä 1.1.2018 alkavalle ja 31.12.2019 päättyvälle kaudelle. Hallitus on yliopiston ylin päättävä toimielin. Yliopistokollegio päättää kausikohtaisesti yliopiston hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta. Hallituksen alkavalla toimikaudella 1.1.2018 – 31.12.2021 hallitukseen kuuluu kaksi opiskelijajäsentä. Opiskelijajäsenten osalta toimikausi on jaettu kahteen kahden vuoden kauteen.

Yliopiston ylimpänä päättävänä toimielimenä hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston keskeisistä tavoitteista ja strategiasta, valita rehtori, päättää yliopiston talousarviosta ja laatia tilinpäätös, hyväksyä yliopiston johtosäännöt, päättää yliopiston toimintarakenteesta, tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta sekä päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä.  (Yliopistolaki 14§ ja Turun yliopiston johtosääntö 12§)

Opiskelijajäsenten haku alkaa maanantaina 25.9.2017. Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan Turun yliopiston ylioppilaskuntaan sähköpostitse tyy-kanslia@utu.fi (otsikkoon merkintä ”Hakemus: Yliopiston hallitus”) maanantaihin 23.10.2017 klo 23.59 mennessä. Hakuajan päätyttyä edustajiston valintatoimikunta kokoontuu käsittelemään hakemuksia viikon 43 aikana ja hakemusten perusteella kutsutaan parhaat hakijat haastatteluihin. Haastattelut pyritään järjestämään viikolla 44. Valintatoimikunta tekee hakemusten ja haastattelujen perusteella esityksen edustajistolle, joka valitsee yliopiston hallituksen uudet opiskelijajäsenet kokouksessaan 22.11.2017.

► Hae yliopiston hallitukseen

Hallituksen opiskelijajäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: aiempi kokemus korkeakouluhallinnosta, motivaatio ja sitoutuminen tehtävään, oma-aloitteisuus ja esiintymiskyky sekä Turun yliopiston talouden tuntemus. Valinnassa huomioidaan opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä. Opiskelijajäseniltä edellytetään säännöllistä raportointia ylioppilaskunnalle.

Kaikilta hakijoilta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (äidinkieli tai B-taso).

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja antaa:

Koulutuspoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö Joni Kajander
tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1064