Olet täällä

Hae TYYn edustajaksi SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan kaudeksi 22-23

Hakukuulutus | 12.4.2022

Innostutko globaalista vaikuttamisesta ja koulutuksen edistämisestä kansainvälisesti? Oletko sinnikäs viestijä, verkostoituja tai rahoituksen tuntija? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala maailmalle?

TYY etsii idearikkaita ja motivoituneita tekijöitä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan (KENKKU). 15 jäsenjärjestöä ja 130 000 yliopisto-opiskelijaa edustava SYL on maan suurin opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta toimii SYL:n hallituksen neuvonantajana kehitysyhteistyöasioissa. Edellytämme KENKKUn jäseniltä sitoutumista tehtäviinsä ja motivaatiota, mutta KENKKU on nimenomaan tarkoitettu oman osaamisen kartuttamiseen.

Emme kuitenkaan odota sinun olevan ammattilainen – motivaatio ja halu oppia uutta kestävästä kehityksestä, kehitysyhteistyöstä ja globaalikasvatuksesta riittää. Edellytämme KENKUn jäseniltä sitoutumista tehtäviinsä, mutta KENKKU on nimenomaan tarkoitettu oman osaamisen kartuttamiseen. KENKUn jäsenten odotetaan osallistuvan aktiivisesti kokouksiin kautensa aikana.

Jäsenet osallistuvat Etiopia-hankkeen hallinnointiin, mahdollisten uusien hankkeiden suunnitteluun ja erilaisten toimintamuotojen, kuten varainhankinnan, kehittämiseen. Toimikausi alkaa elokuussa 2022 ja loppuu heinäkuussa 2023. Neuvottelukuntaan valitaan enintään 15 jäsentä, joista osa on edelliskaudelta jatkavia jäseniä. Neuvottelukunta kokoustaa noin kerran kuussa kesäkuukausia lukuun ottamatta ja etätyöskentelee tarpeen mukaan. Helsingissä järjestettävissä kokouksissa on tarjolla lounas, ja edustajien matkakulut kokouksiin korvataan SYL:n matkustussäännön mukaisesti.

KENKUn jäsenet jakautuvat pienryhmiin, joista jokaiselle valitaan vastuuhenkilö, joka huolehtii tiimityöskentelyn sujumisesta. Ryhmiin etsitään erilaisia motivoituneita ja sitoutuneita osaajia ja oppijoita:

 

 Viestinnän ja vaikuttamistyön tiimi

Viestintätiimi pitää huolen kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa, luo viestinnän sisältöjä ja ideoi viestinnän kehittämistä. Tiimi avustaa kehityspoliittisessa vaikuttamistyössä esimerkiksi osallistumalla julkiseen keskusteluun ajankohtaisista aiheista.

 

Etiopian hankehallintoryhmä

Tiimissä hallinnoidaan Etiopian kehitysyhteistyöhanketta ja perehdytään esimerkiksi vuosiraportteihin ja suunnitelmiin sekä ollaan yhteydessä paikallisiin kumppaneihin. Tehtävässä tarvitaan kiinnostusta hankehallintoon, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, projektinhallintataitoja ja kykyä työskennellä englanniksi. Etiopia-hanke on nelivuotinen ja alkoi vuonna 2019.

 

Yhteistyö- ja varainkeruutiimi

Tämän tiimin jäsenet osallistuvat uusien yhteistyökumppanuuksien etsimiseen ja varainkeruun suunnitteluun. Tiimin jäsenet pääsevät siis esimerkiksi suunnittelemaan varainkeruun käytännön toteutusta ja kestävän kehityksen yhteistyötä.

 

Kaikkea KENKUn toimintaa ei kuitenkaan ole pakko toteuttaa tiimeissä, vaan esimerkiksi somettaminen on mahdollista kaikille ja yksittäiset jäsenet voivat ottaa vastuuta vaikkapa Maailma Kylässä -festivaalien ständistä. Tiimit tarvitsevat myös jäseniä, jotka olisivat kiinnostuneita koordinoimaan tiimin työskentelyä, eli toimimaan tiimien puheenjohtajina.

 

Lisäksi etsimme KENKUlle puheenjohtajaa, joka johtaa neuvottelukunnan toimintaa ja kokouksia. Puheenjohtaja raportoi toiminnasta myös SYL:n hallitukselle.

 

 Hakemuksena toimii motivaatiokirje, jossa hakija voi kertoa motivaatiostaan ja kokemuksestaan. Hakijaa pyydetään myös kertomaan, mitä hän haluaisi KENKKU-kautensa aikana oppia ja miten hän voisi olla yhteydessä ylioppilaskuntansa mahdollisiin kehitysyhteistyötoimijoihin. Lisäksi hakijaa pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa tiimeihin, ja tiimien puheenjohtamiseen tai koko KENKUn puheenjohtamiseen. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet kokouksiin osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) pyydetään ilmoittamaan.

 

 

Miten haen mukaan?

Ylioppilaskunnat suosittelevat hakemusten perusteella 1-3 hakijaa SYL:lle. Hakemukset tulee lähettää TYY:n kehitysyhteistyöstä vastaavalle hallituksen jäsenelle Juholle sähköpostitse osoitteeseen tyy-kehy@utu.fi  2.5. klo 12:00 mennessä.

SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita. Valinnassa otetaan huomioon hakijan motivaatio, kokemus ja se, että neuvottelukunnassa on edustajia eri ylioppilaskunnista.

 

Lisätietoja:

https://syl.fi/kehitysyhteistyo/

https://syl.fi/lyyn-opiskelijat-mukana-kehitysyhteistyossa-hankehallintoa-viestintaa-ja-varainhankintaa/

Kehitysyhteistyöstä vastaava hallituksen jäsen Suvituuli Lundmark

suvituuli.lundmark@syl.fi

+358 44 906 5003