Olet täällä

Hae kirjaston neuvottelukuntiin!

Hakukuulutus | 20.5.2020

Turun yliopiston kirjaston tieteenalakohtaisiin neuvottelukuntiin haetaan opiskelijajäseniä 31.8.2022 päättyvälle kaudelle. Turun yliopiston kirjasto on tieteellinen kirjasto, joka palvelee ensisijaisesti Turun yliopiston piirissä suoritettavaa tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Kirjasto on lisäksi yleinen tutkimuskirjasto ja avoin kaikille tietoa tarvitseville.

Kirjaston ja yliopistoyhteisön yhteistyöeliminä toimivat tieteenalakohtaiset kolme neuvottelukuntaa, joihin haetaan opiskelijaedustajia seuraavasti:

  • luonnontieteiden ja tekniikan sekä lääketieteen neuvottelukunta: yksi edustaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen
  • kasvatustieteiden, kauppatieteiden, oikeustieteen ja yhteiskuntatieteiden neuvottelukunta: kaksi varajäsentä.

Kirjaston neuvottelukuntien tehtävänä on

  1. Edistää vuorovaikutusta ja toimia yhteistyöfoorumina kirjaston ja sen käyttäjien eli tiedeyhteisön ja opiskelijoiden välillä.
  2. Osallistua asiantuntijoina kirjaston hankkimien tietoaineistojen tieteenalakohtaisen tarjonnan kehittämiseen. Neuvottelukunnan jäsenet mm. toimivat asiantuntijoina käytössä ja tarjolla olevien aineistojen arvioinnissa ja käsittelevät aineistojen valintakriteerejä. 
  3. Osallistua kirjaston palvelutarjonnan kehittämiseen erityisesti tutkimuksen ja opiskelun tarvitsemien palvelujen osalta ja tieteenalojen erilaiset palvelutarpeet huomioiden.

Neuvottelukunnat kokoontuvat keskimäärin kerran lukukaudessa.

Neuvottelukuntiin haetaan jäseniä 31.8.2022 päättyvälle toimikaudelle. Opiskelijaedustajan tulee opiskella jossakin niistä tiedekunnista, jonka neuvottelukuntaan hän hakee. Opiskelijajäsenen haku alkaa keskiviikkona 20.5.2020. Hakeminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) maanantaihin 1.6.2020 klo 23.59 mennessä.

► Hae kirjaston neuvottelukuntaan

Neuvottelukuntien opiskelijajäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: aiempi kokemus järjestöistä, korkeakouluhallinnosta ja edunvalvonnasta, motivaatio ja sitoutuminen tehtävään, asianosaisten tiedekuntien, laitosten tai oppiaineiden tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 20 tuntia viikossa.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Päätöksellä pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja antaa:

Koulutuspoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö Joni Kajander
tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1064