Olet täällä

Yliopiston kirjaston neuvottelukuntiin haetaan opiskelijoita

Hakukuulutus | 25.9.2017

Turun yliopiston kirjaston tieteenalakohtaisiin neuvottelukuntiin haetaan opiskelijajäseniä 31.7.2019 päättyvälle kaudelle. Turun yliopiston kirjasto on tieteellinen kirjasto, joka palvelee ensisijaisesti Turun yliopiston piirissä suoritettavaa tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Kirjasto on yleinen tutkimuskirjasto ja avoin kaikille tietoa tarvitseville.

Kirjaston ja yliopistoyhteisön yhteistyöeliminä toimivat tieteenalakohtaiset kolme neuvottelukuntaa, joista seuraaviin kahteen haetaan opiskelijaedustajia:

  • kasvatustieteellisen, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun yhteinen neuvottelukunta
  • lääketieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteinen neuvottelukunta

Kirjaston neuvottelukuntien tehtävänä on

  1. Edistää vuorovaikutusta ja toimia yhteistyöfoorumina kirjaston ja sen käyttäjien eli tiedeyhteisön ja opiskelijoiden välillä.
  2. Osallistua asiantuntijoina kirjaston hankkimien tietoaineistojen tieteenalakohtaisen tarjonnan kehittämiseen. Neuvottelukunnan jäsenet mm. toimivat asiantuntijoina käytössä ja tarjolla olevien aineistojen arvioinnissa ja käsittelevät aineistojen valintakriteerejä. 
  3. Osallistua kirjaston palvelutarjonnan kehittämiseen erityisesti tutkimuksen ja opiskelun tarvitsemien palvelujen osalta ja tieteenalojen erilaiset palvelutarpeet huomioiden.
     

Kumpaankin neuvottelukuntaan haetaan yhtä (1) varajäsentä 31.7.2019 päättyvälle toimikaudelle. Opiskelijaedustajan tulee opiskella jossakin niistä tiedekunnista, joiden neuvottelukuntaan hän hakee. Opiskelijajäsenten haku alkaa maanantaina 25.9.2017. Hakeminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) maanantaihin 23.10.2017 klo 23.59 mennessä.

► Hae kirjaston neuvottelukuntiin

Neuvottelukuntien opiskelijajäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: aiempi edunvalvontakokemus opiskelijajärjestöissä ja korkeakouluhallinnossa, asianosaisten tiedekuntien, laitosten tai oppiaineiden tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Päätöksellä pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja antaa:

Koulutuspoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö Joni Kajander
tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1064