Olet täällä

Hae Kielikeskuksen kielituutoriksi

Jaa +

Uutinen | 9.6.2016

Kielikeskus etsii Turun yliopiston kielten pää- tai sivuaineopiskelijoita tai Kielikeskuksen opiskelijoita toimimaan kieli-iltatoimintaa koordinoivina kielituutoreina. Kieli-illat ovat opiskelijoille tarkoitettua vapaa-ajan toimintaa, jossa opiskelijat pääsevät harjoittamaan kielitaitoaan ja tutustumaan toisiin opiskelijoihin ja heidän kulttuureihinsa. Toiminta käynnistyy lukuvuoden alussa ja ryhmät kokoontuvat säännöllisesti viikoittain.

Kielituutorin tehtävänä on vetää oman kieliryhmänsä toimintaa suunnittelemalla aikataulut ja ohjelma yhdessä ryhmän muiden jäsenten kanssa, osallistumalla tapaamisiin ja tiedottamalla ryhmän toiminnasta.

Tuutorilta toivotaan kiinnostusta kieliä ja kulttuureita kohtaan, kyseisessä ryhmässä harjoiteltavan kielen taitoa, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta sekä hyviä viestintätaitoja.

Kielituutorin tehtävä kestää lukuvuoden 2016–2017 ajan, ja työmäärä on yhteensä noin 106 tuntia. Lukuvuoden lopuksi tuutori palauttaa raportin kieliryhmän toiminnasta. Tästä työpanoksesta tuutori saa 4 opintopistettä sekä todistuksen. Kielikeskuksen henkilökunta perehdyttää tuutorit tehtävään.

Kielituutoreita haetaan seuraaviin kieliin: englanti, espanja, italia, japani, kiina, korea, ranska, ruotsi, saksa, suomi, venäjä.

Opintopisteitä on mahdollista saada vain yhden kielen tuutoritehtävästä.

Vapaamuotoiset hakemukset sähköpostitse osoitteeseen kielikeskus@utu.fi  15.8.2016 mennessä.

Lisätietoja: opintoasiainpäällikkö Katja Arola katja.arola@utu.fi