Olet täällä

Hae KENKKUun toimikaudeksi 2016-2017

Jaa +

Uutinen | 11.4.2016

Innostutko globaalista vaikuttamisesta ja koulutuksen edistämisestä kansainvälisesti? Oletko sinnikäs viestijä, verkostoituja tai rahoituksen tuntija? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala maailmalle?

TYY etsii idearikkaita, sitoutuneita ja motivoituneita tekijöitä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan (KENKKU). 15 jäsenjärjestöä ja 135 000 yliopisto-opiskelijaa edustava SYL on maan suurin opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta toimii SYL:n hallituksen neuvonantajana kehitysyhteistyöasioissa, ja hallinnoi SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehitysyhteistyökoordinaattorin kanssa. Vuonna 2016 perinteisten hankkeiden hallinnoinnin lisäksi haetaan myös uutta suuntaa toiminnalle. Toimikausi alkaa elokuussa 2016 ja loppuu elokuussa 2017. Neuvottelukuntaan valitaan 15 jäsentä, joista osa on edelliskaudelta jatkavia jäseniä. Neuvottelukunta kokoustaa noin kerran kuussa Helsingissä ja työskentelee etänä tarpeen mukaan. Kokouksissa on tarjolla lounas ja edustajien matkakulut kokouksiin korvataan.

Neuvottelukuntaan 2016–2017 etsitään erilaisia osaajia:

1) Kehitysyhteistyöneuvottelukunnan viestintäkoordinaattori (1 henkilö). Viestintäkoordinaattori pitää huolen kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa, luo viestinnän sisältöjä ja ideoi viestinnän kehittämistä. Viestintäkoordinaattori organisoi myös toiminnan näkyvyyttä ylioppilaskunnille.

2) Guatemalan hankehallintoryhmän jäsen (4-5 henkilöä), puheenjohtaja ja tiedotusvastaava. Tehtävässä hallinnoidaan Guatemalan kehitysyhteistyöhanketta ja perehdytään esimerkiksi vuosiraportteihin ja suunnitelmiin sekä ollaan yhteydessä paikallisiin kumppaneihin. Tehtävässä tarvitaan motivaatiota, kiinnostusta hankehallintoon, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tiedonhakutaitoja, projektinhallinta-taitoja ja kykyä ymmärtää espanjankielisiä tekstejä. Jäsenistä valitaan myös Guatemalan hankehallintoryhmän puheenjohtaja ja Guatemalan hankehallintoryhmän tiedotusvastaava. Tiedotusvastaavalta kaivataan etenkin valmiutta blogata, instata ja kertoa projektista. Puheenjohtajan pesti taas on hyvä tilaisuus kehittää projektinhallintaa ja johtamistaitoja. Puheenjohtaja pitää yhteyttä kehitysyhteistyökoordinaattoriin hankkeen asioissa ja pitää huolta ryhmän käytännön järjestelyistä.

3) Rahoitustiimin jäsen (3 henkilöä). Rahoitustiimissä pohditaan kehitysyhteistyön uutta suuntaa etenkin varainhankinnan näkökulmasta. Kuinka kehitysyhteistyötä voidaan jatkaa laadukkaasti muuttuvissa olosuhteissa ja esimerkiksi Ulkoministeriön rahoituslähteiden kaventuessa? Tiimin jäseniltä kaivataan idearikkautta ja näkemystä markkinointiin ja talouteen. Rahoitustiimistä valitaan myös puheenjohtaja tiimille.

4) Tapahtumatiimin jäsen (4 henkilöä). Tapahtumatiimi ideoi ja järjestää kehitysyhteistyön mahdollisia tapahtumia, kuten Maailma kylässä - festivaaliin osallistumista. Tapahtumatiimi voi olla mukana myös Kehitysyhteistyöviikon järjestelyissä.

Hakemuksiin toivotaan liitettäväksi ansioluettelo ja motivaatiokirje, jossa hakija voi kertoa näkemyksistään ja kokemuksestaan toimintaan liittyen. Hakijaa pyydetään myös ideoimaan, miten hän parantaisi oman ylioppilaskuntansa ja opiskelijoiden tietämystä SYL:n kehitysyhteistyöasioista. Lisäksi hakijaa pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa erilaisiin tehtäviin yllä hahmoteltujen profiilien perusteella ja kertomaan kielitaidostaan.

Hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse 24.4.2016 klo 23.59 mennessä TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntijalle osoitteeseen tyy-kvsihteeri@utu.fi.

TYYn hallitus valitsee saapuneiden hakemusten joukosta 1-2 jäsentä, joita se esittää SYL:lle. Lopullisesta neuvottelukunnan kokoonpanosta päätetään SYL:n hallituksen kokouksessa.

Lue, mitä TYYn nykyiset KENKKUlaiset ajattelevat KENKKUssa työskentelystä

KENKKUlaisena parasta on ollut yhteistyö yli oman ylioppilaskunnan sekä samanhenkisten kehitysyhteistyöstä kiinnostuneiden opiskelijoiden tapaaminen. KENKKU on opettanut minulle hurjasti kehitysyhteistyöprojekteista ja niiden hallinnoinnista. Suosittelen jäseneksi hakemista kaikille kehitysyhteistyöinnostusta tunteville sekä niille, jotka haluaisivat tulevaisuudessa työskennellä kehitysyhteistyön parissa.

Kati Heikkonen, TYYn KENKKU-jäsen 2015-2016

 

KENKKUssa olen päässyt näkemään, miten kehitysyhteistyöhankkeita hallinnoidaan. Lisäksi olen päässyt osallistumaan mielenkiintoisiin tapahtumiin ja koulutuksiin.

Ei tarvitse olla alan opiskelija voidakseen hakea mukaan KENKKUun, sillä se on myös hieno mahdollisuus oppia uutta.

Sinituuli Suominen, TYYn KENKKU-jäsen 2015-2016

 

Lisätiedot:

TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmi tyy-kvsihteeri@utu.fi, +358 44 796 1063

TYYn KENKKU-jäsen 2015-2016 Kati Heikkonen: kamhei@utu.fi

TYYn KENKKU-jäsen 2015-2016 Sinituuli Suominen: situsu@utu.fi