Olet täällä

Hae jäseneksi TYYn saavutettavuustyöryhmään

Uutinen | 15.1.2015

Saavutettavuustyöryhmä koostuu opiskelijoista, jotka edistävät saavutettavuuden toteutumista Turun yliopistolla. Työryhmän tavoite on, että yliopistosta kehittyy saavutettava korkeakoulu, joka toiminnassaan ja oppimisympäristöissään ottaa suunnitelmallisesti huomioon opiskelijoiden monenlaisuuden.

Työryhmän keskeisiä toimintatapoja ovat keskustelun herättäminen, päätöksentekoon vaikuttaminen ja ajankohtaisista saavutettavuusasioista tiedottaminen. Työryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja sen toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille. Työryhmällä on vuosittain erilaisia painopisteitä toiminnassaan, jolloin opiskelun esteettömyyttä ja saavutettavuutta voidaan edistää jonkin tietyn ryhmän tai aihealueen näkökulmasta. Saavutettavuustyöryhmä osallistuu myös TYYssä tehtävään yhdenvertaisuustyöhön esimerkiksi alayhdistysten kouluttamisen, tilasuunnittelun ja opetuksen kehittämisen kautta.

Työryhmään haetaan 1–3 opiskelijajäsentä, jotka ovat kiinnostuneita ja motivoituneita toimimaan saavutettavuusasioiden parissa. Eduksi katsotaan aiempi kokemus järjestötoiminnasta, soveltuvat opinnot tai kokemus saavutettavuus- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä.

Hae täyttämällä sähköinen lomake

Haku päättyy maanantaina 26.1.2015 klo 12.00.

Hakemukset käsitellään anonyymisti ja TYYn hallitus tekee päätöksen työryhmään valittavista henkilöistä kokouksessaan viikolla 5. 

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja saavutettavuustyöryhmästä

Lisätietoja hakuprosessista: 
Minttu Naarminen (tyy-soposihteeri@utu.fi), 
TYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija