Olet täällä

"En voi olla muuta kuin iloinen meitä edeltävien kyvystä lähteä rakentamaan uutta ylioppilaskuntaa yhteistyössä"

Jaa +

Uutinen | 23.2.2018

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) ja Turun kauppatieteiden ylioppilaat (TuKY) juhlivat tänään Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivää. Yhdistymisen vuosipäivää juhlittiin kahdeksatta kertaa, ja tänä vuonna paikkana toimi Kauppakorkeakoulun Merca-tori. Vuosipäivässä TuKY:n ja TYY:n hallitusten puheenjohtajat pitivät puheen, jossa pohtivat yhdistymisen merkitystä sekä sen tarjoamia mahdollisuuksia opiskelijoille. Puheenjohtajien yhteispuheen yhdistymisestä voit lukea alta.

Inari Harjuniemi: Hei ja tervetuloa ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivään. Yhdistymisen vuosipäivää vietetään koska Turun yliopiston ylioppilaskunta ja silloinen Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta yhdistyivät vuonna 2010. Minä olen TYYn hallituksen puheenjohtaja Inari Harjuniemi  ja tässä on Turun KY:n puheenjohtaja Joona Uusitalo.

Joona Uusitalo: Hei kaikille ja mukavaa päivää minunkin puolestani. Tervetuloa juhlistamaan jo kahdeksannen kerran ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivää. Tätä päivää on vietetty siitä saakka, kun vuoden 2010 alussa Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnat yhdistyivät uudeksi ylioppilaskunnaksi yliopistojen yhdistyessä. Tähän samaan tapahtumaketjuun liittyy myös ehkä Turun KY:n historian kannalta merkittävin muutos, nimittäin toiminnan siirtyminen lakisääteisen ylioppilaskuntastatuksen alta yhdistysmuotoiseksi toiminnaksi ja sitä kautta yhteisön rahoituksen radikaali muuttuminen lukuvuosimaksujen siirtyessä uuden ylioppilaskunnan rahavirroiksi. Tämä muutos näkyi silloin Turun KY:llä vahvasti organisaatiorakenteen keventämisenä, henkilöstömäärän radikaaleissakin leikkauksina, toisaalta myös uudenlaisen koulutuspolitiikan mahdollisuuksina.

Inari: Yhdistyminen itsessään on minulle hieman kaukainen tapahtuma: tapahtuihan se vuosia ennen kuin aloitin opintoni Turun yliopistossa. On kuitenkin helppo kuvitella kuinka paljon kasvukipuja kahden omatoimisen ja aktiivisen ylioppilaskunnan yhteen saattaminen on aiheuttanut. Vastaavat yhdistymistoimenpiteet eivät viime vuosien valossa ole aina sujuneet ongelmitta. TuKY:n ja TYY:n silloisten toimijoiden muisteluita kuunnellessani, olen kuitenkin ymmärtänyt, että täällä yhdistyminen saatiin hoidettu hyvässä yhteishengessä. En voi olla muuta kuin iloinen meitä edeltävien aktiivien kyvystä lähteä rakentamaan uutta ylioppilaskuntaa yhteistyössä. Tämä yhteistyö kantaa hedelmää vielä tänäkin päivänä.

Joona: Turkua voidaankin pitää malliesimerkkinä siitä, miten yhdistyminen on saatu solmittua rauhaisasti ja yhteistyössä. Kuuluisa ja seikkakohtainenkin yhdistymissopimus on antanut suuntaviivat rakentaa yhteistä tulevaisuutta unohtamatta kuitenkaan Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan perintöä. Tänä päivänä Turun KY kokee TYY:n yhdeksi tärkeimmistä sidosryhmistä ja suhtautuu sen tehtäviin asiaankuuluvalla vakavuudella. Uskon meillä koettavan, että TYY-vaikuttaminen on mahdollisuus, johon kannattaa tarttua. TYY:n toiminnassa ollaan joka vuosi mukana hyvin monella tasolla ja tehdään todellakin vaikuttamistyötä yhteisen yliopistomme eteen.

Inari: Ja Turun KY:n  aktiivisuus näkyy! Nykyisestä edustajistosta huomattava osa on kauppatieteilijöitä. Lisäksi Turun KYläisiä löytyy niin vuodesta toiseen niin TYYn hallituksesta kuin esimerkiksi erilaisista TYYn alaisista toimikunnista. Kauppisaktiivien intohimoista antautumista ja ammattimaista tehtäviensä suorittamista ei voi olla huomaamatta. Minulle kauppislaiset ovat aina toimineet hyvinä sparraajina: rakentavina keskustelijoina, jotka ovat osanneet oikealla tavalla haastaa omia näkemyksiäni. Teidän opintojenne kautta hankitusta osaamisesta on ollut iso hyöty koko TYYlle. Ja yleisemmällä tasolla on hienoa, että toimiessamme kaikki yhdessä monialaisessa yliopistossa, myös meillä ei-kauppatieteilijöillä on mahdollisuus osallistua kehittää omaa osaamistamme kauppatieteiden saralla osallistumalla kauppiksen kursseille.

Joona: Vastavuoroisesti, myös kauppatieteilijöillä on mainiot mahdollisuudet rakentaa tutkintoonsa sivuaineita, joita kauppakorkeakoulu ei pysty tarjoamaan. Tai mainitakseni, tiedekuntarajoja rikkovat sivuainekokonaisuudet ovat juuri sitä monialayliopiston suurinta antia meille opiskelijoille. Nämä ovat niitä tilaisuuksia, joita yhdistyminen on mahdollistanut meille opiskelijoille. Tässä kohtaa haluan kiittää yhteistyöstä, jolla myös tämä tapahtuma on vuosittain tuotettu. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyössä myös tulevalle vuodelle. Kiitos kaikille.

Inari: Kiitos vielä minunkin puolestani.