Olet täällä

Eka vuosi - ja kandipalautteen tulokset luettavissa yliopiston intrassa

Jaa +

Uutinen | 30.9.2016

Isoimmat kerran vuodessa kerättävät palautteet yliopistossa ovat Eka vuosi - palaute, joka kerätään ensimmäistä vuottaan opiskelevilta, ja kandipalaute, joka kerätään kandidaatiksi valmistuneilta opiskelijoilta. Näiden lisäksi yliopisto kerää työllistymispalautetta ja opiskelijalle kenties tutuinta opintojakso- tuttavallisemmin kurssipalautetta. Näihin kaikkiin voi tutustua intranetin palautejärjestelmä sivuilla

 

Eka vuosi -palaute

Vuonna 2016 aloittaneiden opiskelijoiden antamaan palautteeseen pääset tutustumaan täältä. Kyselyn vastaus linkki lähetetään sähköpostina kaikille opintonsa Turun yliopistossa aloittaneille opiskelijoille. Vastausprosentti ensimmäisen vuoden kyselyyn oli 30 %. Ahkerimmin kyselyyn olivat vastanneet humanistisen tiedekunnan opiskelijat. 

Kaikki vastaajat kokivat opiskelun työmäärältään kohtuulliseksi / sopivaksi ja kaikissa tiedekunnissa opiskelun työmäärä sai numeron 3,5 asteikolla 0-5, jossa viisi on erittäin työläs. Tästä huolimatta opiskelijoiden itsensä ilmoittamassa opiskelutuntimäärissä oli isojakin eroja.


Kuva 1. Vastaajien itsensä tekemä arvio opiskeluun käytetystä viikkotuntimäärästä. Eniten aikaa opiskeluun ilmoittivat käyttävänsä lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat.

 

Kandipalaute

Kandipalaute kerätään sähköisesti lähettämällä vastauslinkki kandidaatiksi valmistuneille henkilöille. Vastausprosentti koko Turun yliopistossa oli 74 %, mikä on kansallisella tasolla matala vastausprosentti. Vastauksiin pääset tutustumaan intranetin kandipalaute sivuilla ja kysymyksiä pääset selaamaan Unifin sivuilta. Kandipalaute on osa yliopistojen rahoitusmallia ja kysely sisältää rahoitusmalliväittämiä, joiden perusteella Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa yliopistoa.

 

Vastaajat ovat pääosin tyytyväisä Turun yliopistoon ja omaan suoritumiseensa opinnoissa. Tyytyväisyys opetukseen vaihteli tiedekunnittain hieman, mutta valtaosa opiskelijoista on tyytyväisiä opetuksen tasoon.


Kuva 2. Kriittisimmin vastaajat arvioivat opetuksen laatua oikeustieteellisessä ja kasvatustieteellisessä tiedekunnassa