Olet täällä

Ehdota vuoden opettajaa ja opintojaksoa 2021

Uutinen | 29.3.2021

 

Hyvä opetus ja ohjaus ovat yliopiston ydintehtäviä. Haemme ehdotuksia lukuvuonna 2020-2021 näissä tehtävissä ansioituneista opettajista ja hyvin toimineista opintojaksoista. Opiskelijoilta ja työkavereilta tuleva esitys on hieno kiitos ja arvostuksenosoitus ehdotetuille opettajille ja opintojaksoista vastanneille.

Turun yliopiston vuoden opettaja on valittu vuodesta 1994 lähtien ja vuoden opintojakso vuodesta 2006 lähtien. Valinnoilla halutaan edistää ja tuoda yliopistoyhteisössä näkyville hyvää opetusta ja ohjausta.

Valinnan suorittavat Turun yliopiston rehtori ja ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja koulutusneuvoston ja ylioppilaskunnan esityksistä. Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso julkistetaan syksyllä Turun yliopiston lukuvuoden avajaisissa. Tunnustusten saajat palkitaan rahapalkinnolla.

► Lue vuoden 2019 palkinnon saaneista: Vuoden opettaja(t) yhteisopetuksessa ansioituneet Aleksi Lahti ja Jussi-Pekka Järvinen kertovat mitä palkinto merkitsee opettajalle

► Lue vuoden 2018 palkinnon saaneista: Vuoden opettaja Outi Veivo kannustaa asiantuntemukseen, innostukseen ja yhdessä tekemiseen

► Lue vuoden 2017 palkinnon saaneista: Vuoden opettaja Kaarina Koski ja Vuoden opintojakso tautioppi

► Lue vuoden 2016 palkinnon saaneista: Vuoden 2016 opettaja on Marjaana Raukola-Lindblom

► Lue vuoden 2015 opintojakson opettajan Mike Nelsonin haastattelu: Hyvältä opintojaksolta saa hyödyllisiä taitoja

► Lue myös vuoden 2015 opettajan maantieteen yliopistonlehtori Sanna Mäen ajatuksia opettajuudesta

Vuoden opettaja

Vuoden opettajaa valittaessa huomioidaan vuorovaikutteinen, innostava ja hyvää opiskeluilmapiiriä edistävä opetus. Kuluva lukuvuosi on ollut erittäin poikkeuksellinen ja haastanut jokaisen yliopistolaisen arkea. Vuoden opettajaa valittaessa kiinnitetäänkin erityistä huomiota etä- ja poikkeusoloissa ansiokkaasti hoidettuun opetukseen.

Vuoden opettajan valinnalla halutaan korostaa opetustyön tärkeyttä. Vuoden opettajan kohdalla huomiota kiinnitetään esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  • arkipäivän opettajuuteen
  • opintojen ohjaukseen
  • opetuksen kehittämiseen ja
  • tutkimuksen ja opetuksen yhdistämiseen.

► Ehdota vuoden opettajaa

Vuoden opintojakso

Kuluva lukuvuosi on ollut erittäin poikkeuksellinen ja haastanut jokaisen yliopistolaisen arkea. Samalla lähes kaikki opintojaksot on jouduttu järjestämään suunnitelmista poikkeavalla tavalla. Parhaimmillaan outo tilanne on antanut tilaa luovuudelle ja uusille kokeiluille. Nyt on aika paljastaa onnistuneimmat opintojaksot ja käytännöt kuluvalta lukuvuodelta!

Vuoden opintojakson valinnalla halutaan nostaa esiin hyvin toimivia käytäntöjä ja malleja yksittäisen opintojakson, kurssin, seminaarin tai laajemman opintokokonaisuuden toteuttamisessa. Hyvän opintojakson tunnuspiirteitä ovat muun muassa vuorovaikutteisuus, innostavuus ja hyvää opiskeluilmapiiriä edistävä opetus. Erityisenä painopisteenä tänä vuonna ovat monipuoliset ja oivaltavat opetus- ja arviointimenetelmät.

► Ehdota vuoden opintojaksoa

Tarkemmat kriteerit ja ohjeet löytyvät alta löytyvistä hakulomakkeista. Ehdotuksen voi tehdä vähintään kaksi opiskelijaa, TYYn alayhdistys, vähintään kaksi henkilökunnan jäsentä tai yliopiston yksikkö. Valintamahdollisuuksia parantaa se, että esitys on opiskelijoiden ja henkilökunnan yhdessä tekemä.

Ehdotuksia vuoden opettajaksi ja vuoden opintojaksoksi voi esittää täyttämällä sähköisen lomakkeen 5.5.2021 klo 23.59 mennessä.