Olet täällä

Edunvalvonnan arkea TYYssä!

Uutinen | 1.3.2022
Mitä helmikuussa tapahtui edunvalvonnan saralla? Millaisia asioita kansainvälisten asioiden, koulutuspolitiikan ja sosiaalipolitiikan osalta on ollut pöydällä hallituksella ja asiantuntijoilla?

Kansainväliset asiat

  • Kansainvälisten opiskelijoiden oleskelulupiin liittyen lausuttiin ulkomaalaislain muutoksesta yliopistolle.
  • Ukrainan tilanne työpöydällä voimakkaasi: Ollaan keskusteltu yliopiston kanssa aiheesta ja Turun yliopiston opiskelijoiden tilanteesta sekä SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien kanssa tilanteesta yleisesti.
  • Järjestettiin Keskusteleva Yliopisto -tilaisuus yhdessä yliopiston kanssa liittyen Turun yliopiston uuteen kansainvälisyysohjelmaan ja keskusteltiin siitä, kuinka se näkyy opiskelijoille.
  • Järjestimme vuoden ensimmäisen International Council -tapaamisen ja University Talks -tapahtuman yhdessä yliopiston kanssa.

 Koulutuspolitiikka

  • Tavattiin yliopiston uutta ohjauksen kehittämisasiantuntijaa. Yliopistolla on hyviä alustavia suunnitelmia ja halu kuulla ylioppilaskuntaa opiskelijoiden ohjauksessa. Kevät lupaa siis hyvää opiskelijoiden ohjauksen tulevaisuudelle!

 Sosiaalipolitiikka

  • Koulutettiin järjestöjä yhdenvertaisuudesta.
  • Tutustuttiin yhdessä neljän muun ylioppilaskunnan kanssa teettämämme toimeentuloselvityksen tuloksiin ja suunniteltiin tulosten hyödyntämistä ja viestintää.
  • Lausuttiin yliopiston suosituksista vammaisia opiskelijoita ja erilaisia oppijoita koskevista erityisjärjestelyistä, jotta jokaisella opiskelijalla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun.