Olet täällä

Camilla Saarisen vappupuhe 2022

Tiedote | 30.4.2022

”Rakkaat opiskelijat, rakkaat turkulaiset.

Kolme vuotta on mennyt. Ja täällä me ollaan. Miltä se teistä tuntuu? Musta ainakin tuntuu nyt aika hyvältä. Me ollaan kaivattu yhteisöllisyyttä kaksi vuotta. Ja tässä sitä nyt on. Ottakaa siitä kaikki irti.

Turun yliopiston opiskelijat,

Te opiskelette yli sata vuotta vanhassa, itsenäisen Suomen kansan perustamassa yliopistossa. Ylioppilaskunta on tehnyt yhteistyötä yliopiston kanssa vuosisadan ajan. Lopputulos on se, että kansainvälinen, menestyvä ja suosittu Turun yliopisto on myös yksi Suomen demokraattisimmista yliopistoista. Meillä tasakolmikanta toteutuu. Meillä koko yhteisöllä on merkitystä. Meillä opiskelijat vaikuttavat. Olkaa ylpeitä yliopistostanne.

Hyvät kuulijat,

Älkää väheksykö yliopistodemokratian merkitystä. Kaikkialla maailmassa yliopistot eivät rakennu samoille periaatteille. Kaikkialla yliopistolaiset eivät ole vapaita. Akateeminen vapaus, sananvapaus ja sivistyksen arvostus eivät ole itsestäänselvyyksiä. Ei ole itsestään selvää, että opiskelijoita ja tutkijoita ei vainota tutkimuskohteiden tai mielipiteiden perusteella. Esimerkkejä tästä löytyy alle tuhannen kilometrin päästä.

Itsekin olemme saaneet huomata, että yliopistojen vapautta voidaan kaventaa myös ajamalla meidät taloudelliseen ahdinkoon. Tieteen rahoitus ei ole edes Suomessa itsestään selvää.

Opiskelijat,

Te olette osa Turun yliopistoa. Te olette osa valtavaa organisaatiota. Teillä on mahdollisuuksia kättenne ulottuvilla, jos vain ymmärrätte tarttua niihin. Me pystymme vaikuttamaan yliopistoomme. Se vaatii vain yhtä asiaa. Halua ottaa selvää. Ottakaa selvää! Poistukaa mukavuusalueeltanne. Antakaa yliopiston kasvattaa teitä, koska yliopistolla on teille niin paljon enemmän tarjottavaa kuin Zoom-luentoja ja opintopisteitä. Älkää missään nimessä suhtautuko tutkintoonne välinpitämättömästi pelkkänä suorituksena. Tai menetätte todella paljon.

Rakkaat opiskelijat,

Teidän roolinne tässä yhteiskunnassa on valtavan tärkeä. Teillä on hallussa kriittisyyden taito. Teillä on kyky katsoa suurta kuvaa. Teillä on kyky analysoida. Teillä on paljon tietoa, jonka avulla voitte vaikuttaa tähän maahan ja maailmaan yhteisen hyvän puolesta. Sivistyksen puolesta.

Teidän roolinne on erityisen tärkeä nyt, kun Euroopassa on sota. Suomi elää historiallisia viikkoja. Olemme suurten linjamuutosten kynnyksellä. Siksi meihin yritetään myös vaikuttaa. Uhkailemalla, pelottelemalla ja vääristelemällä asioita. Faktoja yritetään sumentaa ja kiilaa iskeä väliimme. Miten me voimme puolustautua?

Kriittisyydellä, analyyttisyydellä ja yhtenäisyydellä. Te, hyvät opiskelijat ja alumnit, olette näiden asioiden mestareita. Näitä asioita yliopistossa opitaan. Painostuksen keskelläkin te pystytte pitämään näistä asioista kiinni. Te pystytte säilyttämään kirkkaana mielessänne sen, mikä on meidän maallemme oikea ratkaisu.

Hyvät turkulaiset,

Vaikeat ajat ovat seuranneet toisiaan. Mutta vaikeissa ajoissa on se hyvä puoli, että ne kirkastavat sen, mikä on tärkeää.  Tämä, mitä minä näen edessäni, on ainakin minulle todella todella tärkeää. Minulle on tärkeää nähdä teidät yhdessä juhlimassa vappua.

Kello lähestyy tasaa. Onko neljännen vuoden opiskelijat muistaneet kertoa mitä nyt tapahtuu? Onko teillä lakit mukana?

Oletteko valmiita?

Ylioppilaat – lakit päähän!