Olet täällä

Alayhdistykset ovat nyt nimeltään järjestöjä

Jaa +

Uutinen | 21.5.2015

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) luopuu alayhdistys-nimityksestä – jatkossa puhutaan TYYn järjestöistä. TYYn edustajisto päätti muutoksesta toukokuun maratonkokouksessaan.

TYYn edustajisto on toukokuun kokouksessaan 20.5.2015 päättänyt muuttaa TYYn piirissä toimivien rekisteröityjen yhdistysten termin alayhdistyksistä järjestöiksi. Esityksen muutoksesta teki TuKY-lista ja asiasta käytiin keskustelua iltakoulussa. Edustajistoryhmät kokivat termin hyväksi, ja päätös kokouksessa oli yksimielinen.

Organisatorisessa mielessä muutos tarkoittaa sitä, että tarkkana muotoiluna TYYn alayhdistykset tunnetaan jatkossa termillä TYYn piirissä toimivat järjestöt. Käytännön puheessa niihin voidaan viitata TYYn järjestöinä tai asiayhteyden ollessa selvä pelkkinä järjestöinä.

Englanninkielinen termi järjestöille on jo aiemmin käytössä ollut Student organisation.

Uutta termiä päivitetään materiaaleihin vähitellen

Alayhdistys-termistä luopumista perusteltiin sen vääristävällä mielikuvalla yhdistysten suhteesta TYYhyn.

Edustajisto korosti yhdistysten toimintaa yhteistyössä TYYn kanssa ja niiden tärkeää tehtävää ylioppilaskunnan edunvalvonnassa, hyvinvoinnissa ja yhteisöllisyydessä. Järjestö on terminä nykyään TYYssä jo monessa yhteydessä vakiintunut, ja muissa ylioppilaskunnissa alayhdistys-termiä ei enää juuri käytetä.

Uusi termi otetaan heti käyttöön ja se päivitetään hiljalleen kaikkeen materiaaliin. Ohjesääntöihin muutos tehdään teknisenä muutoksena, mutta ylioppilaskunnan sääntöihin jää vielä vanha termi, kunnes sääntöjä uudistetaan seuraavan kerran.

Yhdistysten toimintaan muutos ei vaikuta ja yhdistyksiltä pyydetään vain muuttamaan mahdolliset viittaukset alayhdistysasemaan nykyisen nimityksen mukaisiksi.

TYYssä toimii noin 140 järjestöä: ainejärjestöjä, tieteenalajärjestöjä, harrastusjärjestöjä sekä osakuntia.

Edustajisto kokousti pikkutunneille asti

Edustajiston kokouksessa muina käsiteltävinä aiheina olivat Turun ylioppilaslehden eli Tylkkärin päätoimittajan sijaisen valinta, TYYn poliittisen linjapaperin hyväksyminen ja ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta päivittäminen muun muassa edesmenneiden laitosneuvostojen osalta.

Tylkkärin johtokunta oli tehnyt esityksen Tylkkärin päätoimittajan sijaisesta haastateltuaan neljä hakijaa. Edustajisto valitsi esityksen mukaisesti tehtävään Sampo Rouhiaisen.

TYYn poliittisen linjapaperin TYYn hallituksen esitys oli käsiteltävänä edustajiston iltakoulussa. Kokouksessa käytiin läpi lukuisia muutosesityksiä, joista edustajisto äänesti. Edustajistoryhmät huomioivat toistensa mielipiteitä, keskustelua oli paljon ja lopputulos saatiin muotoonsa hyvässä hengessä aplodien kera.

Aiheeseen liittyen:

TYYn aine-, harrastus- ja tiedekuntajärjestöt sekä osakunnat

Sampo Rouhiainen Turun ylioppilaslehden päätoimittajan sijaiseksi

Edustajiston kokoukset: pöytäkirjat ja esityslistat

 
TYYn hallituksen järjestö-, viestintä- ja tuutorointivastaava Lauri Liljenbäck
tyy-ay@utu.fi