Olet täällä

0,7 % -kohteiden kevätlahjoitukset Somalimaahan ja Guatemalaan

Jaa +

Uutinen | 28.5.2015

TYYn vuoden 2015 0,7 % - varoilla tuettavat kehitysyhteistyöhankkeet keskittyvät 0,7 % -varojen käytön kriteerien mukaisesti yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien ryhmien tukemiseen.  Hankkeiden valinnassa on huomioitu myös YK:n vuosituhattavoitteet. TYYn hallitus on valinnut Kehitysyhteistyösiiven esityksestä vuoden 2015 kohteiksi SYL:n Guatemala hankkeen ja Solidaarisuus-järjestön hankkeen Somalimaassa. TYY lahjoittaa 0,7 % -kohteille kahdessa osassa. Ensimmäinen osuus maksetaan kevätlukukauden päätteeksi ja toinen vuoden lopussa. Yhteensä vuonna 2015 0,7 % -osuuksista kertyy 5077 euroa.

Suomen ylioppilaskuntien liiton Guatemalassa toimiva yhteistyöhanke kouluttaa Maya-alkuperäiskansan naisten ryhmiä, yhteensä 150 naista, kasvattamaan ja myymään avokadoja. Tavoitteena on lisätä naisten työllistymistä ja parantaa heidän toimeentuloaan ja yhteiskunnallista asemaansa. Taimitarhat myös sitovat hiilidioksidia ja estävät eroosiota. TYYn edustajat SYLin kehitysyhteistyöasioiden neuvottelukunnassa ovat olleet tiiviisti mukana hankkeen suunnittelussa ja evaluoinnissa. Yhteistyö guatemalalaisen yhteistyöjärjestön kanssa on myös pitkäjänteistä – nykyinen 2015–2017 hanke on jatkoa edelliselle 2012–2013 toteutetulle hankkeelle.

Toinen TYYn 0,7 % -kohde on Solidaarisuus-järjestön yhteistyöhanke Somalimaassa. Hankkeen tavoitteena on tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisy koulutusten avulla ja silpomisen vastaista työtä tekevien järjestöjen verkostoituminen. Silpominen on vakava ihmisoikeusrikkomus ja se aiheuttaa usein elinikäisiä psyykkisiä ja fyysisiä terveysongelmia.  Arvioiden mukaan yli 90 % tytöistä joutuu silvottavaksi Somalimaassa. Hanketta rahoittaa myös Nenäpäivä.

Molempien hankkeiden edustajat kiittävät TYYtä lahjoituksista.