Olet täällä

Avustukset

Jaa +

TYY myöntää järjestöilleen hakemuksesta toiminta, projekti- ja erillisavustuksia. Kaikki avustuspäätökset tekee TYYn hallitus. Päätöksentekoa ohjaa ohjesääntö TYYn järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus on vuosittain TYYn järjestöille myönnettävä avustus, jonka tarkoitus on kannustaa järjestöjä aktiivisuuteen.

Toiminta-avustus myönnetään hakemuksesta järjestölle koko vuoden toimintaan, ja järjestö voi käyttää avustuksen haluamallaan tavalla. Toiminta-avustusta voivat hakea kaikki TYYn järjestöt, lukuun ottamatta hakuvuonna hyväksyttyjä uusia järjestöjä. Avustussummiin vaikuttaa järjestön koko, toiminnan laajuus ja taloudellinen tilanne. Hakemukset käsittelee TYYn edustajiston nimeämä avustustoimikunta.

Toiminta-avustusta, kuten muitakaan rahallisia avustuksia, ei myönnetä puoluepoliittisille yhdistyksille puoluelain 8 b §:n mukaan.

Toiminta-avustusta haetaan kerran vuodessa ja hakemukset liitteineen on toimitettava sähköisellä hakulomakkeella 31. maaliskuuta mennessä. Toiminta-avustushakemuksiin liitetään viimeisen päättyneen tilikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä kuluvan toimikauden talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Toiminta-avustusta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus.

► Toiminta-avustushakulomake (toiminta-avustuksia voi hakea seuraavan kerran maaliskuussa 2019)

Projektiavustus ja erillisavustus

Projektiavustuksia myönnetään neljä kertaa vuodessa kertaluontoiseen tai ensimmäistä kertaa toteuttavaan toimintaan, kuten tapahtumiin, julkaisuihin ja hankintoihin.

Projektiavustushakemus on jätettävä ennen projektin alkamista. Määräajat hakemuksen jättämiselle ovat helmikuun, huhtikuun ja syyskuun viimeinen päivä sekä marraskuun 15. päivä.

Erillisavustuksia myönnetään toistuviin tai erittäin merkittäviin hankkeisiin, jotka muuten täyttävät projektiavustusten kriteerit.

Myönnetyt projekti- ja erillisavustukset voi lunastaa projektin toteuduttua järjestö- ja hallintoasiantuntijalle toimitettuja kuitteja ja selvitystä vastaan. Vapaamuotoisesta selvityksestä tulee käydä ilmi projektin luonne, osallistujamäärä ja paikka. Selvitys tulee olla enintään yhden sivun (A4) pituinen.

Avustukset on lunastettava myöntämistä seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

►Projekti- ja erillisavustushakulomake

Lisätietoja

►Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista

►Myönnetyt avustukset

►Avustuskoulutus 2018

Kaikissa avustusasioissa yhdistyksiä opastaa TYYn järjestö- ja hallintoasiantuntija (tyy-jarjestosihteeri@utu.fi).

Universitas Turku

Universitas Turku on Turun yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteinen hanke, joka myöntää avustuksia toimintaan, joka tukee opetusta tai muuten akateemisen toiminnan järjestämistä. Universitas Turku -hankerahaa voi hakea esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen sekä julkaisujen tekemiseen.

Lisätietoja Universitaksen sivulta.

 

Viimeksi päivitetty: 21.05.2018 klo 16:03