Haku TYYn järjestöksi

TYYn järjestön asemaa voi hakea järjestö, jonka jäsenten enemmistö ja vähintään kymmenen jäsentä on TYYn jäseniä. Erityisen painavista syistä hallitus voi myöntää aseman TYYn järjestönä myös järjestöille, jonka jäsenistä alle puolet on TYYn jäseniä.

TYYn järjestön toiminnan tulee kohdistua ylioppilaskunnan jäsenistöön ja edistää heidän henkisiä, sosiaalisia tai yhteiskunnallisia pyrkimyksiään. TYYn järjestöjen tulee kaikessa toiminnassaan ottaa huomioon yksilön oikeudet ja TYYn yhdenvertaisuutta koskevat tavoitteet. TYYn järjestöjen asemaa ja toimintaa koskevat säännöt löytyvät ohjesäännöstä.

Järjestöjen on oltava merkittynä yhdistysrekisteriin tai parhaillaan rekisteröitymässä. Järjestön perustamisessa, yhdistysrekisteriasioissa ja TYYn järjestöaseman hakemisessa auttaa TYYn järjestöasiantuntija. Myös patentti- ja rekisterihallitus neuvoo yhdistysasioissa. Aine-, tiedekunta- ja tieteenalajärjestön perustamiskustannuksiin on mahdollista saada rahallista avustusta TYYltä. Asiasta tulee kuitenkin sopia etukäteen järjestö- ja hallintoasiantuntijan kanssa.

TYYn järjestön asemaa anovien järjestöjen tulee toimittaa allekirjoitettu anomus liitteineen elokuun loppuun tai joulukuun loppuun mennessä TYYn järjestöasiantuntijalle osoitteeseen Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku, (toimisto TYYn kansliaa vastapäätä).

Hakemuslomake TYYn järjestöksi (.pdf)

Järjestöilmoitus

TYYn järjestöjen on tehtävä vuosittain järjestöilmoitus. Ilmoitus on tehtävä joulukuussa hallituksen määräämään päivään mennessä. Järjestöilmoituksen yhteydessä järjestöt, jotka ovat aiemmin saaneet toiminta-avustusta, voivat myös hakea toiminta-avustusennakkoa.

Ilmoitus tulee tehdä 31.12.2021 klo 23.59 mennessä. Ilmoituksen tehtyäsi tarkasta tekemäsi ilmoitus ja paina ”Lähetä”. Lomakkeessa on sekä pakollisia kenttiä että kenttiä, jotka voi jättää tyhjiksi jos ne eivät koske yhdistystä. Lomake ilmoittaa mahdollisista virheistä ja puutoksista lähetystä yritettäessä.

Tee järjestöilmoitus

Järjestöille tarkoitettujen TYYn nettisivujen tunnukset saa järjestöasiantuntijalta (tyy-jarjestoasiantuntija@utu.fi). Näitä tunnuksia tarvitsette järjestöilmoitusta ja toiminta-avustushakemusta tehdessänne.