Olet täällä

Haku TYYn avustustoimikuntaan 2022

Hae avustustoimikuntaan!

TYYn avustustoimikunnan tehtävänä on valmistella toiminta-avustusten pisteytyskriteerit, pisteyttää toiminta-avustushakemukset sekä valmistella muut rahalliset avustuspäätökset, jotka edustajisto toimikunnalle määrää. Toimikunnan toimikausi on kalenterivuosi ja sen puheenjohtajana toimii TYYn hallituksen jäsen.

Hakuaika avustustoimikuntaan päättyy 27.1.2022 klo 23.59.

Tietosuojatiedot

Käsittelyperuste: 
– Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
Käsittelyn tarkoitus: 
Tietoja käsitellään edustajiston alaisen toimikunnan valitsemiseksi.
Käsittelijä/vastaanottajat: 
Järjestö- ja hallintoasiantuntija, valintatoimikunta, edustajisto
Yhteyshenkilö: 
Lauri Lahoniitty, tyy-jarjestoasiantuntija@utu.fi, +358 44 796 1065
Säilytysaika ja -peruste: 
Valittujen henkilöiden nimet säilytetään ylioppilaskunnan arkistoissa pysyvästi, ja yhteystiedot säilytetään toimikunnan toimikauden ajan, kuitenkin korkeintaan 31.12.2022 asti. Muiden kuin valittujen henkilöiden tiedot säilytetään korkeintaan 30.6.2022 saakka.