Olet täällä

Haku TYYn avustustoimikuntaan 2022

Hae avustustoimikuntaan!

TYYn avustustoimikunnan tehtävänä on valmistella toiminta-avustusten pisteytyskriteerit, pisteyttää toiminta-avustushakemukset sekä valmistella muut rahalliset avustuspäätökset, jotka edustajisto toimikunnalle määrää. Toimikunnan toimikausi on kalenterivuosi ja sen puheenjohtajana toimii TYYn hallituksen jäsen.

Hakuaika avustustoimikuntaan päättyy 27.1.2022 klo 23.59.

Yhteystiedot
Kokemus
Kokemus TYYn järjestöistä.
Kerro miksi haet tehtävään.

Tietosuojatiedot

Käsittelyperuste: 
– Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
Käsittelyn tarkoitus: 
Tietoja käsitellään edustajiston alaisen toimikunnan valitsemiseksi.
Käsittelijä/vastaanottajat: 
Järjestö- ja hallintoasiantuntija, valintatoimikunta, edustajisto
Yhteyshenkilö: 
Lauri Lahoniitty, tyy-jarjestoasiantuntija@utu.fi, +358 44 796 1065
Säilytysaika ja -peruste: 
Valittujen henkilöiden nimet säilytetään ylioppilaskunnan arkistoissa pysyvästi, ja yhteystiedot säilytetään toimikunnan toimikauden ajan, kuitenkin korkeintaan 31.12.2022 asti. Muiden kuin valittujen henkilöiden tiedot säilytetään korkeintaan 30.6.2022 saakka.