Varoitusviesti

Submissions for this form are closed.

Olet täällä

Hakemus TYYn elokuvatoimikuntaan

Huom! Hakuaika elokuvatoimikuntaan alkaa perjantaina 2.8.2019 ja päättyy 19.8.2019 klo 23.59. Täytä lomake vasta hakuajan alkamisen jälkeen.

Tietosuojatiedot

Käsittelyperuste: 
– Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
– Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi
Käsittelyn tarkoitus: 
Tietoja kerätään luottamustehtävään hakeneiden henkilöiden nimeämiseksi ja yhteydenpidon järjestämiseksi.
Käsittelijä/vastaanottajat: 
- järjestö- ja hallintoasiantuntija Aino Pohjanvirta - TYYn hallitus - TYYn elokuvatoimikunta
Yhteyshenkilö: 
Järjestö- ja hallintoasiantuntija Aino Pohjanvirta, tyy-jarjestoasiantuntija@utu.fi
Säilytysaika ja -peruste: 
Kaikkien tehtävään hakeneiden henkilötietoja säilytetään valintaprosessin ajan sekä 30 päivää päätöksenteon jälkeen. Tehtävään valittavien henkilöiden tietoja säilytetään toimikauden keston ajan.