Varoitusviesti

Submissions for this form are closed.

Olet täällä

Hakemus avustustoimikunnan jäseneksi / Form for applying to Student Activity Funding Committee

Hae avustustoimikuntaan!

TYYn avustustoimikunnan tehtävänä on valmistella toiminta-avustusten pisteytyskriteerit, pisteyttää toiminta-avustushakemukset sekä valmistella muut rahalliset avustuspäätökset, jotka edustajisto toimikunnalle määrää. Toimikunnan toimikausi on kalenterivuosi ja sen puheenjohtajana toimii TYYn hallituksen jäsen.

Ohjesäännön mukaan toimikunnan jäsenten valitsemiseksi järjestetään avoin haku. Toimikuntaan haetaan 6-10 opiskelijajäsentä. Valintatoimikunta tekee hakemusten perusteella esityksen edustajistolle toimikunnan kokoonpanosta. Edustajisto valitsee avustustoimikunnan tammikuun kokouksessaan. Haku avustustoimikuntaan on nyt auki. Hakuaikaa on 12.1.2018 klo 23.59 asti.

/

The role of the Student Activity Funding Committee is to prepare the exact criteria for activity support, grade the applications accordingly and prepare other financial support decisions which the Student Union council assigns. The Committee’s term of operation is one calendar year and its chair will be a member of the Student Union’s Executive board.

Applications are to be made by filling a form on TYY’s website and the period for applying ends on 12.1.2018 at 23.59. Applications will be handled anonymously. Members for the Student Activity Funding Committee are being sought for the year 2018.

 

Tietosuojatiedot