Olet täällä

Hae TYYn tapahtumavapaaehtoiseksi juhlavuodelle / Apply for TYY's event volunteer positions

(In English below)

Turun yliopiston ylioppilaskunta hakee tapahtumavapaaehtoisia 100. juhlavuoden kunniaksi avustamaan ikimuistoisen juhlavuoden toteuttamisessa. Juhlavuonna toteutamme traditiotapahtumia suurempana kuin koskaan ja lisäksi luomme uusia tapahtumakonsepteja. Tarvitsemme paljon apukäsiä, jotta tapahtumien järjestäminen juhlavuonna sujuu jouhevasti.

Voit hakea kevätlukukaudeksi 2022 tai koko kalenterivuodeksi 2022. Vapaaehtoisilta vaaditaan sitoutumista vähintään kevätlukukauden ajaksi.

Myös Porin ja Rauman kampuksien opiskelijat voivat hakea tapahtumavapaaehtoisiksi.

Haku päättyy 31. tammikuuta 2022 klo 23.59. TYYn hallitus käsittelee hakemukset ja valitsee tapahtumavapaaehtoiset kokouksessaan.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuisen joukon eritaustaisia ihmisiä.

 

In English

The Student Union is looking for event volunteers in honor of the 100th anniversary to assist in the implementation of the memorable anniversary. During the anniversary year, we will have greater traditional events than ever before and we will also create new event concepts. We need a lot of helping hands to make the organizing of the events in the anniversary year run smoothly.

You can apply for the spring semester 2022 or for the entire calendar year 2022. Volunteers are required to commit for at least the spring semester.

The application period ends on 31 January 2022 at 23.59. TYY Executive Board will go over the applications and choose the volunteers in their meeting.

Students in Pori and Rauma campus can also apply for the volunteer positions. TYY emphasizes the importance of transparency and equality. We hope to get numerous applications from candidates with diverse backgrounds.

 

Lisätietoja hakuprosessista/More information about applying::


Hanna Kiiskilä

tyy-tapahtumatuottaja@utu.fi
 

 
1 Start 2 Valmis

Tietosuojatiedot

Käsittelyperuste: 
– Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
Käsittelyn tarkoitus: 
Yhteydenpito hakijoihin. The purpose of processing is to be in touch with the applicants.
Käsittelijä/vastaanottajat: 
Receivers: Hanna Kiiskilä: tyy-tapahtumatuottaja@utu.fi
Yhteyshenkilö: 
Receivers: Hanna Kiiskilä: tyy-tapahtumatuottaja@utu.fi
Säilytysaika ja -peruste: 
Hakemukset säilytetään hakuprosessin loppuun asti. The applications are kept until the application process is over.