Varoitusviesti

Submissions for this form are closed.

Olet täällä

Hae Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskuntaan!

Voit hakea TYYn edustajaksi Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskuntaan täyttämällä oheisen lomakkeen. Lomakkeella pyydetään hakijan perustiedot, eli nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä kysytään hakijan kokemuksesta ja motivaatiosta tehtävään. Kerro lisäksi, mikäli olet käytettävissä TYS:n valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi, sillä yksi TYYn kuudesta valtuuskuntaedustajasta toimii valtuuskunnan varapuheenjohtajana.

Valinnasta päättää Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokouksessaan keskiviikkona 24.10.2018, jonka jälkeen valinnan tuloksista ilmoitetaan.

Tietosuojatiedot

Käsittelyperuste: 
– Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
– Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä
– Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
– Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi
Käsittelyn tarkoitus: 
Tietoja käytetään valintaprosessin toteuttamiseksi.
Käsittelijä/vastaanottajat: 
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola
Yhteyshenkilö: 
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola, puh. 044 796 1078, tyy-soposihteeri@utu.fi
Säilytysaika ja -peruste: 
Päätös valinnoista tehdään 24.10.2018 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa. Tietoja säilytetään valintaprosessin ajan.