Olet täällä

Hae Turun Ylioppilaskyläsäätiön hallitukseen!

Voit hakea TYYn edustajaksi Turun Ylioppilaskyläsäätiön hallitukseen täyttämällä oheisen lomakkeen. Lomakkeella pyydetään hakijan perustiedot, eli nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä kysytään hakijan kokemuksesta ja motivaatiosta tehtävään. Hakuaikaa on maanantaihin 4.10. klo 16 asti.

TYYn edustajiston valintatoimikunta valmistelee valinnan TYYn hallitukselle, joka päättää valinnoista kokouksessaan perjantaina 8.10.2021, jonka jälkeen valinnan tuloksista ilmoitetaan hakeneille.

Tietosuojatiedot

Käsittelyperuste: 
– Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
– Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä
– Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
– Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi
Käsittelyn tarkoitus: 
Tietoja käytetään valintaprosessin toteuttamiseksi.
Käsittelijä/vastaanottajat: 
Pääsihteeri, sosiaalipoliittinen asiantuntija, järjestö- ja hallintoasiantuntija, Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus, edustajiston valintatoimikunta.
Yhteyshenkilö: 
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola, puh. 044 796 1078, tyy-soposihteeri@utu.fi
Säilytysaika ja -peruste: 
Päätös valinnoista tehdään 8.10.2021 Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen kokouksessa. Tiedot poistetaan 30 vuorokauden sisällä valintaprosessin päättymisestä