Olet täällä

Hae täydennyshaussa opiskelijaedustajaksi! / Apply for student representative positions!

TYY hakee opiskelijoita yliopiston hallintoon. / TYY seek student representatives to the university administration.

Haussa voit hakea seuraavien toimielimien jäseneksi, suluissa haettavien edustajien lukumäärä (varsinainen jäsen + varajäsen) / One can apply for the following postions, the number of postions open is specified in the parenthesis (member + deputy member):

  • Yliopistokollegio / University Collegiate Council (1+4)
  • Turun kauppakorkeakoulun johtokunta / Board of the Turku School of Economics (0+3)
  • Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunta / Faculty Council of the Faculty of Education (1+2)
  • Lääketieteellinen tiedekunta / Faculty Council of the Faculty of Medicine (2+2)
  • Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunta / Faculty Council of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences (0+1)
  • kasvatustieteellisen, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun yhteinen neuvottelukunta / Library Advisory Board of the Faculties of Education, Law and Social Sciences and of the Turku School of Economics (0+1)
  • lääketieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteinen neuvottelukunta / Library Advisory Board of the Faculties of Medicine and of Mathematics and Natural Sciences (0+1)

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään kaksitoista kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 20 tuntia viikossa.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

According to TYY’s regulation, people with the right to complete a lower university degree, higher university degree, licentiate or doctoral degree, specialist degree in medicine or degree in dental science in the University of Turku are eligible for application. The eligible applicants must also be registered as present in the university. People who have a full-time employment of at least twelve months at the university are not eligible to apply.  The limit of full-time employment is considered 30 hours per week.

TYY emphasises transparency and equality in its activities.  We hope to receive applications from many people with different backgrounds.

Hakuaika  päättyy 13.8.2017 kello 23.59. / The application period ends on Sunday 13 AUG 2017 ar 23.59.

 

Hakukohde / Available postions
Voit hakea useampaan toimielimeen samalla hakemuksella. Varmista, että täytät kaikki vastauskentät valitsemastasi hakukohteesta. / One can apply to several position with one application. Make sure you fill all fields.
Kokemus ja motivaatio tehtävään / Experience and motivation
Jos haet samalla hakemuksella useaan toimielimeen, voit eritellä tekstissä motivaatiosi ja kokemuksesi toimielinkohtaisesti. / If you apply to several positions with the same application, please specify your motivation and experience to each of the applied positions.
Kerro kokemuksesi opiskelijaedunvalvonnasta yliopiston hallinnosta ja TYYn järjestöistä. / Tell us of your experiences of student advocacy in university administration and in the Student Union's suborganisations.
Yhteystiedot / Contact info
Käytä muotoa +358 xx xxx xxxx. / Use the international form.

Tietosuojatiedot