Olet täällä

Hae opiskelijaedustajaksi yliopiston hallintoon!

Haussa voit hakea seuraavien toimielimien paikkoja, suluissa haettavien edustajien lukumäärä ja toimikauden pituus ja linkit vievät varsinaisiin hakukuulutuksiin:

Hae 21.2.2019 klo 23.59 mennessä

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään kaksitoista kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Henkilötiedot
Hakijoilta kysytään sukupuolta, sillä yliopiston monijäseniä toimielimiä koskee tasa-arvolain vaatimus miesten ja naisten tasapuolisesta edustuksesta toimielimessä.
Turun yliopiston hallintokieli on suomi. Toimiminen yliopiston hallinnossa edellyttää toistaiseksi hyvää suomen suullista ja kirjallista taitoa.
Valitse yksi tai useampi hakukohde.
Kokemus ja motivaatio
Kerro kokemuksesi opiskelijavaikuttamisesta korkeakouluhallinnossa ja opiskelijajärjestöissä.

Tietosuojatiedot

Käsittelyperuste: 
– Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
– Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
– Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi
Käsittelyn tarkoitus: 
Tietoja käsitellään hallinnon opiskelijaedustajien valitsemiseksi.
Käsittelijä/vastaanottajat: 
Ylioppilaskunnan työntekijät, valintatoimikunta ja hallitus, valittujen yhteystietojen osalta yliopisto, tiedekuntia edustavien opiskelijajärjestöjen hallitukset johtokuntia koskevan lausuntokierroksen osalta
Yhteyshenkilö: 
koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, tyy-koposihteeri@utu.fi, +358 44 796 1064
Säilytysaika ja -peruste: 
Tietoja säilytetään toimielinten toimikauden ajan.