Varoitusviesti

Submissions for this form are closed.

Olet täällä

Hae opiskelijaedustajaksi kirjaston neuvottelukuntiin

TYY hakee opiskelijaedustajia yliopiston kirjaston neuvottelukuntiin 31.7.2019 päättyvälle kaudelle.

Kirjaston ja yliopistoyhteisön yhteistyöeliminä toimivat tieteenalakohtaiset kolme neuvottelukuntaa, joiden vastuualat jakautuvat seuraavasti (lihavoituna haettavien opiskelijaedustajien määrä):

  •  kasvatustieteellisen, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun yhteinen neuvottelukunta: kaksi (2) opiskelijajäsentä ja kaksi (2) varajäsentä)
  • humanistisen tiedekunnan neuvottelukunta: yksi (1) opiskelijajäsen ja yksi (1) varajäsen
  • lääketieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteinen neuvottelukunta: yksi (1) opiskelijajäsen ja yksi (1) varajäsen

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään kaksitoista kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

 

HAKUAIKAA ON JATKETTU. Hakuaika  päättyy 4.9.2016 kello 23.59. Osallistut hakuun täyttämällä alla olevan lomakkeen.

Opiskelijaedustajien haku -sivulla on koottuna kaikki hakua koskava tieto. Sivulta löytyy myös viralliset hakukuulutukset, joissa kerrotaan hakujen tarkat tiedot ja hakua koskevien toimielimien tehtävät.

In English, please follow this link.

Tietosuojatiedot