Olet täällä

Hae opiskelijaedustajaksi yliopiston hallintoon!

Opiskelijoita haetaan yliopiston hallintoon kaksivuotiskaudelle (1.1.2018 - 31.12.2019). Poikkeuksena yliopiston kirjaston neuvottelukunnat, joihin haetaan opiskelijaedustajia 31.7.2019 päättyvälle kaudelle.

Haussa voit hakea seuraavien toimielimien paikkoja, suluissa haettavien edustajien lukumäärä:

  • Yliopiston hallitus (2+0)
  • Yliopistokollegio (10+10)
  • Tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokunnat (33+33)
  • Täydennyshaku: yliopiston kirjaston neuvottelukunnat (0+2)

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään kaksitoista kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

 

Hakuaika  päättyy 23.10.2017 kello 23.59.

 

Hakukohde
Voit hakea useampaan toimielimeen samalla hakemuksella. Varmista, että täytät kaikki vastauskentät valitsemastasi hakukohteesta.
Kokemus ja motivaatio tehtävään
Jos haet samalla hakemuksella useaan toimielimeen, voit eritellä tekstissä motivaatiosi ja kokemuksesi toimielinkohtaisesti.
Kerro kokemuksesi opiskelijaedunvalvonnasta korkeakouluhallinnosta ja opiskelijajärjestöistä.
Henkilötiedot
Hakijoilta kysytään sukupuolta, sillä yliopiston monijäseniä toimielimiä koskee tasa-arvolain vaatimus miesten ja naisten tasapuolisesta edustuksesta toimielimessä.
Turun yliopiston hallintokieli on suomi. Toimiminen yliopiston hallinnossa edellyttää toistaiseksi hyvää suomen suullista ja kirjallista taitoa.
Käytä muotoa +358 xx xxx xxxx.

TYY käyttää hakulomakkeessa keräämiään yhteystietoja yhteydenpitoon hallinnon opiskelijaedustajiksi valittujen kanssa sekä luovuttaa tiedot valituista henkilöistä Turun yliopiston hallinnolle. Lähettämällä hakemuksen hyväksyt tietojesi käytön edellämainittuihin tarkoituksiin.