Olet täällä

Hae opiskelijaedustajaksi! / Apply for Student Representative Positions!

TYY hakee opiskelijoita yliopiston hallintoon. / TYY seeks student representatives to the university administration.

HAKUAIKAA ON PIDENNETTY 1.11. klo 23.59 asti. Haussa voit hakea seuraavien toimielimien jäseneksi, suluissa haettavien edustajien lukumäärä (varsinainen jäsen + varajäsen) / The application period has been extended until 1 Nov 2021 at 23.59. One can apply for the following postions, the number of postions open is specified in the parenthesis (member + deputy member):

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat yliopiston vaalijohtosäännön määrittämässä päätoimisessa työsuhteessa yliopistoon.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

According to TYY’s regulation, people with the right to complete a lower university degree, higher university degree, licentiate or doctoral degree, specialist degree in medicine or degree in dental science in the University of Turku are eligible for application. The eligible applicants must also be registered as present in the university. People who have a full-time employment at the university defined by the University Regulation on Elections are not eligible applicants.

TYY emphasises transparency and equality in its activities. We hope to receive applications from many people with different backgrounds.

Hakuaikaa pidennetty. Hakuaika päättyy 1.11.2021 kello 23.59. / The application period has been extended. The application period ends on 1 Nov 2021 at 23.59.

 

 

Tietosuojatiedot

Käsittelyperuste: 
– Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
– Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
– Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi
Käsittelyn tarkoitus: 
Tietoja käsitellään hallinnon opiskelijaedustajien valitsemiseksi. Valittujen osalta yhteystietoja käytetään yhteydenpitoon mm. sähköpostilla, puhelimella ja pikaviestimillä. / The information is used to select the student representatives. The contact information of the selected student representatives will be used to keep contact with them with the help of email, phone and instant messengers.
Käsittelijä/vastaanottajat: 
Ylioppilaskunnan työntekijät, valintatoimikunta, hallitus ja edustajisto, tiedekuntia edustavien opiskelijajärjestöjen hallitukset johtokuntia koskevan lausuntokierroksen osalta, valittujen edustajien yhteystietojen osalta yliopisto. / The employees, the Election Committee, the Executive Board of the Student Union and the Council of the Student Union, also the contact information of the selected student representatives will be shared with the University of Turku. Application information to the Faculty Councils is shared with the student associations representing the faculty as a statement of the applicants is requested from them.
Yhteyshenkilö: 
koulutuspoliittinen asiantuntija (Specialist for Academic Affairs) Joni Kajander, tyy-koposihteeri@utu.fi, +358 44 796 1064
Säilytysaika ja -peruste: 
Tietoja säilytetään toimielinten toimikauden ajan. / The information is kept for the duration of the term of the adminstrative body.