Olet täällä

Ehdota ansioituneita toimijoita TYYlle

Turun yliopiston ylioppilaskunta myöntää vuosipäivänään lauantaina 9.11.2019 huomionosoituksia ja tunnustuksia. TYYn ansiolautakunta toivoo järjestöiltä ehdotuksia henkilöistä, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet ylioppilaskunnan tai sen järjestöjen toimintaan tai muuten ovat lähellä ylioppilaskuntaa. Ehdotukset tulee jättää viimeistään 20.10. klo 23.59.

Ansionauhan, ansiomerkin ja pöytästandaarin saajiksi voitte ehdottaa korkeintaan yhtä nimeä, kuntamerkin saajiksi kahta ja kuntanauhan saajiksi kolmea. Pidäthän perustelut lyhyinä. Pelkkä perustelun pituus ei lisää sen painoarvoa.

Aiemmin TYYn huomionosoituksia saaneet

Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä pääsihteeri Petra Peltoselta, tyy-paasihteeri@utu.fi, puh. 0400 551 931.

 

On its anniversary on Saturday, 9 Nov 2019, the Student Union of the University of Turku will grant marks of honour and recognition. TYY honour committee is seeking proposals from organisations concerning people who have actively participated in the activities of the Student Union or organisations or are otherwise close to the Student Union. Please submit your proposal before 20 Oct 11:59 P.M.

Proposals for each ribbon and badge are limited as follows: Ribbon of praise: 1 pc, the Badge of praise: 1 pc, the Table standard: 1pc, Union badge: 2 pcs and Union ribbon: 3 pcs. Please write your reasons for the proposal in short.

List of those merited and awarded

More information: Petra Peltonen, Secretary General, tyy-paasihteeri@utu.fi, tel. 0400 551 931

Yhteystiedot / Contact information
(esim. järjestö tai yhteyshenkilö / e.g.organisation or contact person)
Onko ehdottaja järjestö vai yksityishenkilö? Is the proposer an organization or an individual?
Ansionauha / Ribbon of praise

Ylioppilaskunta antaa tunnustuksena entiselle tai nykyiselle jäsenelleen tai muuten erityisen ansioituneelle henkilölle ylioppilaskunnan ja sen päämäärien hyväksi suoritetusta työstä ansionauhan. Ansionauhoja jaetaan vuosittain enintään neljä kappaletta.

The Ribbon of Praise is granted to The Student Union’s especially distinguished members. The receiver can be former or current member and the maximum amount of ribbons of praise is four pieces annually.

Ansiomerkki / Badge of praise

Ylioppilaskunnan toimintaan aktiivisesti osallistuneille voi ylioppilaskunta antaa tunnustuksena ylioppilaskunnan nauhaan kiinnitettävän siipisoihtuaiheisen kultaisen ansiomerkin. Ansiomerkkejä jaetaan vuosittain enintään kahdeksan kappaletta.

The members that have participated actively in the Student Union’s activities can be granted an award Badge of praise. The maximum amount of Badges of praise is eight pieces annually.

Kuntamerkki / Union Badge

Ylioppilaskunnan tai erityisesti sen järjestön toimintaan aktiivisesti osallistuneelle voi ylioppilaskunta antaa tunnustuksena ylioppilaskunnan nauhaan kiinnitettävän siipisoihtuaiheisen hopeisen kuntamerkin. Kuntamerkkejä jaetaan vuosittain enintään kaksikymmentäneljä kappaletta.

The Student Union can grant a Union badge to its active members or especially those who have been actively involved in the organisations. The Union badge can be attached to the Student Union ribbon. The maximum amount of Union badges is twenty-four pieces annually.

Kuntanauha / Union ribbon

Ansiolautakunta voi harkintansa mukaan antaa ylioppilaskunnan kuntanauhan ylioppilaskunnan jäsenille sekä myös ylioppilaskuntaan kuulumattomille henkilöille, jotka aktiivisesti ovat osallistuneet ylioppilaskunnan toimintaan tai muuten ovat lähellä ylioppilaskuntaa.

The Student Union’s honour committee can award a Union ribbon to its active members as well as to its non-members who have been actively involved with the Student Union.

Pöytästandaari / Table Standard

Ylioppilaskunnan pöytästandaari voidaan antaa ylioppilaskunnan kannalta merkittävälle viiteryhmälle tai ylioppilaskunnan päämäärien hyväksi tehdyssä työssä erityisesti ansioituneelle henkilölle.

The Student Union's table flag can be given to a significant reference group or a distinguished person who have worked significantly for the goals of the Student Union.

Tietosuojatiedot

Käsittelyperuste: 
– Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi
Käsittelyn tarkoitus: 
Henkilöiden palkitseminen ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti
Käsittelijä/vastaanottajat: 
TYYn ansiolautakunta
Yhteyshenkilö: 
pääsihteeri Petra Peltonen tyy-paasihteeri@utu.fi
Säilytysaika ja -peruste: 
Ehdotukset poistetaan käsittelyn jälkeen. Tieto palkituista säilytetään pysyvästi.