Olet täällä

Ainejärjestöt

Jaa +

Yhdistys Toimiala
Adaptus ry Hoitotiede
Affekti ry Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria
Aktiiva ry Laskentatoimi, rahoitus ja yritysjuridiikka
Anglica ry Englannin kieli
Asteriski Tietojenkäsittelytiede
Black Swans - Futures Studies Students of Turku ry Tulevaisuudentutkimus / Futures Studies
Delta Matemaattiset ja fysikaaliset aineet
Dialectica Filosofia
Digit Tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan DI-opiskelijat
F-Piste Sukupuolentutkimus
Fobia Psykologia
Forum Romanum Ranskan ja romanian kielet
Germanica Saksan kieli
Humanitas Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö
Hurma Mediatutkimus
Hybridi Luonnontieteet ja tekniikka
In Vitro Aboensis IVA ry Biolääketiede
Index Yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet
Kääntöpiiri Monikielinen käännösviestintä
Kammio Luova kirjoittaminen
Kanta Suomen kieli
Kartelli ry Taloustiede
Katko ry Kasvatustieteet
KKOY Kansainvälinen liiketoiminta
Kolmas Osapuoli Toimitusketjujen johtaminen ja logistiikka
Kritiikki Kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia
Kutu Folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen ainejärjestö
KY-Hansa Liikesaksa
KY-Tricolore Turun kauppakorkeakoulun liikeranska
Lex Oikeustiede
M-klubi Markkinointi
Mañana Espanjan kieli ja kääntäminen
Museion Museologia
Muusa Kotimainen kirjallisuus
Nucleus Biotekniikan ja elintarvikekehityksen DI-koulutus
Opex ry Turun luokanopettajaopiskelijat Opex ry
P-klubi Poliittinen historia ja valtio-oppi
Palladion Klassillinen filologia
Pappagallo Italian kieli
Perestroika Venäjän kieli, kauppa ja kulttuuri
Prometheus Yleinen kirjallisuustiede
Pulterit ry Geologia
Putex ry Logopedia
Skandica ry Pohjoismaiset kielet
Sosiaalitieteiden Klubi ry Sosiaalitieteet ja sosiaalityö
Statistika Tilastotiede
Sugri Suomalais-ugrilainen kielentutkimus
Synapsi Biologia ja maantiede
T-Klubi Taloustiede
Taotao Itä-Aasian tutkimus
Tritonus Musiikkitiede
TuKYData ry Tietojärjestelmätiede
Turun Auskultantit Aineenopettajaksi opiskelevat
Turun hammaslääketieteen kandidaattiseura Hammaslääketiede
Turun KY Kauppatieteet
Turun Lääketieteenkandidaattiseura Lääketiede
Turun yliopiston kemistit TYK ry Kemia ja biokemia
Vare Arkeologia
Viimeksi päivitetty: 18.12.2014 klo 10:51