You are here

Kollegion varapuheenjohtajan paljastukset, osa 1.

Inari Harjuniemi | 11.10.2019

Yliopistokollegion 1. varapuheenjohtaja ja opiskelijaedustaja Inari Harjuniemi paljastaa kaksiosaisessa tekstissä minkälaista on toimia yhdessä yliopiston ylimmistä toimielimistä – yliopistokollegiossa. Teksti kertoo kollegion syyskuun kokouksesta ja siihen valmistautumisesta.

Mikäli haluat kokea vastaavan omakohtaisesti, haku kollegion jäseneksi on nyt käynnissä. Katso myös muut avoimet opiskelijaedustajapaikat ja hae 16.10. mennessä.

20.9.2019 – Sisäpiiritietoa?

Käynnistän yliopiston koneen. Automaattisesti avautuva yliopiston etusivu nostaa mieleen ajatuksen, että voisi käydä intrassa tsekkaamassa yliopiston uutiset. Kyllä, intrassa, siinä kaaoksessa, josta monen päällimmäinen ajatus on ”ettei sieltä löydä mitään”. Kollegion myötä intran ja yliopiston omien uutisten seuraaminen on saanut ihan uuden merkityksen.

Intra on keskeinen paikka saada tietoa asioista, joita yliopistolla tapahtuu. Ei vain omassa oppiaineessa, ei vain omassa tiedekunnassa, vaan koko yliopistolla. Vierailu ei ollut tälläkään kertaa pettymys. Erityisen paljon kommentteja oli saanut uutinen uudesta parkkipaikasta Calonian ja Educariumin läheiseen metsikköön. Kommentoijia harmitti puiden kaataminen, lisääntyvien parkkipaikkojen kautta tapahtuva työntekijöiden ”kannustaminen” yksityisautoiluun, viihtyisän alueen tuhoutuminen sekä se, että toimenpide vaikutti olevan ristiriidassa yliopiston ympäristöarvojen kanssa. Lisäksi onnistuin spottaamaan intrasta kaikille avoimen kutsun yliopiston valmisteilla olevan strategian workshop-tilaisuuteen.

Tsekkaan vielä kalenterini: ei läsnäolopakollista luentoa päällekäin workshopin kanssa. Klikklik ja yhtäkkiä olen ilmoittautunut mukaan pohtimaan, mihin suuntaan yliopistoa ja sen opetusta tulisi kehittää. Vaikka intrassa oleva tieto on kaikille yliopistolaisille avointa, luulen harvan sitä säännöllisesti seuraavan. Minulle intra on ollut hyödyllinen paikka saada tietoa. Joskus tuntuu, että tiedän sitä seuraamalla yliopiston asioista jopa monia henkilökunnan jäseniä enemmän. Osakiitos tästä tietämyksestä kuuluu intran lisäksi kollegiolaisille, jotka jakavat omia kokemuksiaan.

25.9.2019 – Tapaaminen suljettujen ovien takana

Ennen varsinaista kokousta opiskelijat kokoontuvat keskenään pohtimaan esityslistan asioita. Opiskelijoita kollegiossa toimii 10 varsinaista ja 10 varaedustajaa. Se on kolmasosa koko kollegion koosta: myös professoreilla ja muulla henkilökunnalla on omat ryhmänsä. Kaikkien ryhmien näkemysten kuulumista on pidetty tärkeänä, ja tästä syystä kaikki ryhmät ovat edustettuina kollegion puheenjohtajistossa (puheenjohtaja + 1. varapuheenjohtaja + 2. varapuheenjohtaja). Kollegion esityslista koostuu pääasiassa keskusteluasioista ja päätösasiat koskevat lähinnä yliopiston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta, vastuuvapauden myöntämistä yliopiston hallitukselle, yliopiston tilintarkastajien valintaa sekä yliopiston hallituksen kautta ja hallituksen jäsenten valintaa. Koska kokousten aiheet ovat isoilta osin keskustelua, on niiden pohtiminen ennakkoon porukalla hyödyllistä.

Esityslista muodostetaan yleensä kollegion puheenjohtajiston kesken, eli opiskelijoilla on aito mahdollisuus nostaa käsiteltäväksi tärkeiksi kokemiaan asioita. Tulevassa kokouksessa on esimerkiksi tarkoitus puhua yliopistoa kohtaavasta opiskelijavalintauudistuksesta (ensi vuonna yhä suurempi osuus opiskelijoista olisi tarkoitus ottaa sisään pelkällä lukiotodistuksella) sekä opiskelijoiden hyvinvoinnista – kummatkin teemoja, joita kollegion opiskelijajäsenet ovat halunneet pitää esillä kuluneen kauden aikana. Niin ikään esityslistasta löytyy yliopiston strategia ja yliopiston tilasuunnitelmat. Juuri tämän takia olen päätynyt seuraamaan yliopiston intran uutisointia: voidakseen keskustella yliopiston tilasuunnitelmista tai strategiasta on hyvä olla tietoinen, mitä niiden suhteen ollaan muissa yliopiston toimielimissä päättämässä.

Opiskelijoiden tapaamisen perusteella erityisen paljon sanottavaa tuntuu olevan todistusvalinnasta sekä Calonian lähelle tulevasta parkkipaikasta. Lisäksi pohdimme paljon opintojen kehittämistä strategian näkökulmasta. Pitäisikö esimerkiksi monialayliopiston jokaisessa tutkinnossa olla mahdollisuus opiskella tietty opintopistemäärä mitä tahansa opintoja (isossa osassa tutkintoja jo nyt on siihen mahdollisuus, mutta ei kaikissa) tai tulisiko valmistumisen jälkeen jokaisella opiskelijalla olla oikeus suorittaa tietyn opintopistemäärän verran yliopiston kursseja maksutta?

Seuraavassa osassa: Kenet varapuheenjohtaja tapasi vielä ennen kokousta? Mitä kokouksessa tapahtui? Miten muut kollegiolaiset suhtautuivat opiskelijoiden näkemyksiin hyvinvoinnista?

Yliopistokollegion 1. varapuheenjohtaja
Inari Harjuniemi