You are here

”Pääsihteerinä tunteeton robotti” ja muita väittämiä pääsihteeriydestä

Tomi Nyström | 20.10.2014

TYYssä on käynnissä pääsihteerin rekrytointi. Pääsihteerin tehtävä on usealle vieras, ja myös ylioppilaskunta työpaikkana ei ihan jokaiselle ole välttämättä tuttu. Tehtävästä kuulee välillä vakavissaan tai leikillä heiteltyjä väittämiä, jotka ovat omiaan lisäämään toimeen liittyvää mystiikkaa ja korostamaan kuvaa, että pääsihteeriys ei sovi lopulta juuri kenellekään.

”Pääsihteeriksi ryhdytään kutsumuksesta”

Pääsihteeriksi ei tarvita roihuavaa tunteen paloa ylioppilaskuntaan. Pääsihteeriksi voi hakeutua halusta työskennellä ihmisten johtajana, organisaation kehittäjänä, yhteishengen luojana tai edunvalvonnan strategisena koordinoijana. Syyt ovat varmasti mitä erinäisimmät henkilöistä riippuen.

Sitä ei käy kieltäminen, että ylioppilaskunnat ovat työyhteisöinä hyvin omalaatuisia paikkoja – niin hyvässä kuin pahassa. Taustalla on ennen kaikkea arvoihin pohjautuva tavoite valvoa ylioppilaiden etua ja tehdä heidän opiskeluajastaan mahdollisimman hyvä. Toimijat ylioppilaskunnassa vaihtuvat tiuhaan, suurimmaksi osaksi vuosittain. Tämä pitää tasapainottaa työtekijöiden vuosia kestäviin työuriin ja heidän kehittymiseen.

Pitkiä työpäiviä auttaa se, jos uskoo omaan tekemisensä merkityksellisyyteen ja ylioppilaskunnan tarkoitukseen. Toistoa tulee, mutta eteenpäin mennään koko ajan.

”Pääsihteeri osaa ulkoa lait ja luettelee sujuvasti TYYn sääntöpykäliä milloin vain”

Pääsihteeri varmistaa, että ylioppilaskunnan toiminnassa toimitaan lainmukaisesti, hyvää hallintoa noudattaen ja työnantajan velvollisuudet huomioiden.

Tähän tehtävään liittyy monia lakeja, TYYn omia sääntöjä sekä valtakunnallisesti sovittuja asioita. Harvoin niitä tulee osattua ulkoa kuitenkaan. Kaikki on helppo (ja syytä) aina tarkastaa muualta. Sääntöjen ja lakien sisäänlukutaidosta on toki hyötyä ja hyvät tiedonhakutaidot auttavat siinä missä muissakin työtehtävissä.

Kokemuksen myötä samankaltaiset tilanteet alkavat toistua ja siten asiat on helpompi muistaa ulkoa. Tärkeämpää on halu oppia uutta, selvittää taustoja ja – tiettyyn pisteeseen asti – intohimo kauneuteen, joka asioiden tarkasta ymmärtämisestä tulee.

”Pääsihteerillä ei ole muuta elämää”

TYYssä pääsihteerillä on kokonaistyöaika. Tämä tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että työtä tehdään silloin kun sitä pitää tehdä. Toisinaan tämä tarkoittaa pitkiä, iltaan asti ulottuvia työpäiviä ja viikonloppuja. Mutta toisaalta toimistolta voi sitten olla pois kun kiire helpottaa.

Työmäärä ylioppilaskunnassa vaihtelee vuoden aikana paljonkin. Yritämme mukautua opiskelijoiden vuosirytmiin. Oman jaksamisen kannalta on äärimmäisen tärkeää erottaa työ ja vapaa-aika, varsinkin tällaisessa työssä, kun on itse vastuussa työajastaan. Työasioista voi tulla itselleen helposti niin tärkeitä, että muu unohtuu.

Pääsihteerin keskeisin työtehtävä, työntekijöiden työn ohjaaminen ja tukeminen, vaatii sen että pääsihteeri on hyvin toimistolla tavoitettavissa ja ennen kaikkea läsnä silloin kun työntekijätkin.

”Pääsihteeri on tunteeton robotti”

Pääsihteeri on henkilökunnan esihenkilö ja valmistelee ylioppilaskunnassa monia asioita poliittisille päättäjille. Hän on siis työntekijä työntekijän oikeuksineen ja velvollisuuksineen, mutta toimii vahvasti työntekijän ja luottamushenkilön rajapinnassa.

Tunteeton ja mielipiteetön pääsihteerinä ei voi olla. Omat mielipiteet tulee tarvittaessa sanoa kuuluvastikin, mutta samalla on hyväksyttävä se, että monissa asioissa ei itse ole päätöksentekijä.

Asiat harvoin menevät siten kun on itse ajatellut. Tämä pätee yhtäläisesti kaikkiin asiantuntijatehtäviin. Monissa asioissa pääsihteeri on myös ainoa, joka päätöksen tekee, se henkilö joka hoitaa ylioppilaskunnassa esiinnousseet konfliktit ja vaikeat tilanteet. Työssä korostuu oikeudenmukaisuus ja rohkeus tehdä päätöksiä.

”Pääsihteeri tietää kaikesta kaiken ja on perillä kaikesta mitä ylioppilaskunnassa tapahtuu”

Voi kun näin olisikin. Pääsihteeri ei voi toimia yksin eikä hänen tarvitse tehdä työtään yksin. Ylioppilaskunnan vahvuus työyhteisönä on vahva yhteishenki ja toisten tukeminen olivat he sitten työntekijöitä tai luottamushenkilöitä.

Pääsihteerinä muodostuu yleiskuva kaikesta mitä ylioppilaskunnassa tapahtuu, mutta asiantuntijaorganisaatiossa yksi ihminen ei voi tietää kaikkea. Johtajan tärkein ominaisuus on delegointi ja muihin luottaminen. Tärkeintä on kuunnella herkällä korvalla kaikkea mitä yhteisössä tapahtuu – yksittäisen jäsenen huolista alkaen mahtipontisiin juhlapuheisiin.

On totta, että pääsihteeri käsittelee työssään useasti luottamuksellista tietoa, ja hänen tulee olla perillä myös valmistelussa olevista keskeneräisistä asioista. Tehtävää ei voi kuitenkaan hoitaa asioita salailemalla tai tietoa pimittämällä. Vuosien myötä pääsihteereistä usein muodostuu ylioppilaskuntien tiedon koodekseja, mutta myös muut työntekijät ja vapaaehtoistoimijat voivat tehdä ylioppilaskunnissa mittavia uria.

”Pääsihteerin tulee olla sovitteleva diplomaatti”

Pääsihteerin tulee useasti ratkaista työyhteisössä konflikteja, neuvotella ylioppilaskunnan sopimukset sekä toisinaan yrittää tuoda selkeyttä poliittisten päämäärien sävyttämiin tilanteisiin. Työssä auttaa jos on luonteeltaan keskusteleva ja osaa ottaa asiasta huomioon enemmän kuin yhden puolen.

Välillä työ vaatii pitkää pinnaa ja kykyä käsitellä epäonnistumisia, kun asiat eivät lopulta ratkeakaan siten, kun itse oli ajatellut. Ulospäinsuuntautunut ei välttämättä tarvitse olla, mutta sosiaalinen ja ratkaisuhaluinen kyllä.

Väittämiä varmasti olisi paljon lisääkin ja keskustelua voi jatkaa mielellään tästä monologista eteenpäin. Toivon, että kaikilla oli mahdollisuus kokea miltä tuntuu työskennellä ylioppilaskunnan pääsihteerinä. Se on lopulta melko ainutlaatuista. Nyt siihen tarjoutuu loistava tilaisuus. Et menetä mitään hakemalla.

Tomi Nyström
Kirjoittaja on ollut TYYn pääsihteeri vuodesta 2010.
 

Katso hakukuulutus:

TYY hakee pääsihteeriä

 

Pääsihteeri
Tomi Nyström