You are here

Syksy on oma lempi vuodenaikani

Sini Saarinen | 04.09.2019

TYYn hallituksen puheenjohtajan Sini Saarisen puhe Turun yliopiston lukuvuoden avajaisista. 

Ystävät,

Syksy on oma lempi vuodenaikani - kaikki alkaa, ilmassa on uutta tohinaa ja arki palaa takaisin.

Lukuvuosien kierto rytmittää koko yhteiskuntaamme. Erityisesti koululaisia, opiskelijoita ja näiden vanhempia, sekä koko korkeakouluyhteisöä - meitä. Arkirytmin kautta oppi, koulutus ja sivistys ovat osa elämää ja elinikäisen oppimisen kautta ne ovat sitä jatkossa yhä useammalle.

Yliopistossa asioita tehdään yhdessä. Erityisen hienoa on kertoa tämä fukseille, kun olen käynyt esittelemässä kaikissa tiedekunnissa ja kauppakorkeakoululla TYYn toimintaa. Eettisyys ja avoimuus ovat ylioppilaskunnan arvoja ja toimiva yliopistodemokratia toteuttaa juuri niitä. Opiskelija otetaan aidosti mukaan päätöksentekoon niin yliopiston hallitukseen, kuin oppiaineiden vuoden ja opetussuunnitelmien suunnitteluun. Tämä ansaitsee kiitoksen nyt ja tulevaisuudessa. Kiitos kuuluu koko yhteisöllemme, ollaan siitä ylpeitä.

Minulla on turvallista ja hyvä olla Turun yliopistossa. Tämä on tunne, joka pitäisi jokaisella yliopistoyhteisön jäsenellä olla joka ikinen päivä. Olen kuitenkin huolissani, että onko varmasti näin? Meillä on keinoja puuttua sisäisesti ristiriitatilanteisiin ja ratkaista syntyneitä konflikteja. Meillä on mahdollisuus muuttaa kulttuuria, jotta jokainen päivä on meistä jokaiselle turvallinen ja meillä on hyvä olla. Kollektiivisen vastuun langettaminen hyvinvoinnista on helppoa, mutta yhteistä vastuuta on joskus hankalaa kantaa. Haastan kuitenkin meistä jokaisen kantamaan vastuuta omasta lähipiiristään, työyhteisöstään, opiskelijakaverista ja myös ympäröivästä maailmasta.

Toki on myös tilanteita, joihin puuttuminen on kovin hankalaa - puhun nyt tietysti valtiosta, ministeriöstä ja rahasta. Yhteiskunnan odotuksista meitä kohtaan. Minun mielestäni ratkaisu ei kuitenkaan löydy vastakkainasettelusta. Ratkaisu löytyy yhteistyöstä. Maailmaa ei tutkita ja sivistetä kuplasta, sitä tehdään vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja sen hyväksi. Haluankin kiittää yliopistoa näin vaalien supervuonna yhdessä tehdystä vaalivaikuttamisesta. Olen ylpeä, että määrittelimme yhdessä tavoitteet, jolla meidän mielestämme maailmaa muutetaan.

Näin uuden lukuvuoden kynnyksellä on ilo puhua yhteisölle, joka on ottanut näkyviä askelia kestävän tulevaisuuden eteen. Yliopisto on Reilun kaupan korkeakoulu ja on hyvä että näytämme konkreettisesti, että kannamme vastuumme myös eettisesti. Meillä on vastuu myös maailman muuttamisesta tutkitun tiedon kautta. Toivon todella, että kestävän kehityksen opinnot ovat hyvin pian osa jokaisen opiskelijan opinto-ohjelmia. Greta Thurnberg sanoo, että koskaan ei ole liian pieni muuttamaan maailmaa. Me emme yhteisönä ole erityisen pieni, joten meidänkin tulee uskaltaa muuttaa maailmaa. Jos olette katsoneet ja seuranneet Thurnbergin matkaa purjeveneellä Atlantin yli, olette mahdollisesti nähneet purjehdustakeissa lauseen: "Unite behind the Science". Haluan uskoa, että tutkitun tiedon ja sivistyksen takana seisoo nytkin suuri määrä ihmisiä.

Vaikka olemme uuden lukuvuoden äärellä, emme pyyhi pois tai nollaa mitään aikaisempaa. Kansatieteilijänä omalla alallani tärkeää on arkielämän tutkiminen kolmessa aikatasossa - menneessä, nykyisyydessä ja tulevassa. Yliopistomme täyttää ensi vuonna sata vuotta, joten menneisyys on pian arjessammekin vahvasti läsnä. Tulevaisuutta suunnitellaan erityisesti yliopiston strategian kautta. Juuri nyt voimme pitää paremmin huolta toisistamme, jotta voimme kantaa menneet saavutukset mukanamme ja suunnitella tulevaa.

Haluan tältä yhteisöltä, että tunnemme vastuumme ja velvollisuutemme, sekä huolehdimme toisistamme.

Kiitos ja hyvää alkavaa lukuvuotta!

hallituksen puheenjohtaja
Sini Saarinen