You are here

Yhteistyöllä parempia akateemisia uutisia

Jussi Nieminen | 10.10.2014


Vastine professori Esko Valtaojan kolumniin Turun Sanomissa
http://ts.fi/mielipiteet/kolumnit/685103/Akateemisia+hyvia+ja+huonoja+uutisia

Professori Valtaoja käsittelee kolumnissaan 7.10. tärkeitä aiheita, jotka huolestuttavat myös ylioppilaskuntaa. Allekirjoitan täysin professorin huolen rahoituksen riittämättömyydestä ja yliopiston toiminnan laadun kärsimisestä, mikäli aloituspaikkojen lisääminen ei tapahdu suhteessa resurssien lisäykseen.

Muutamasta asiasta olen kuitenkin ratkaisevasti eri mieltä. Valtaoja antaa kolumnissaan ymmärtää, että Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan huono läpäisevyys johtuu yksin opiskelijoiden laaduttomuudesta. Siinä missä Valtaoja on valmis leimaamaan nämä opiskelijat kuolleiksi tai ainakin aivokuolleiksi sieluiksi, kohdistaisin minä katseeni myös yliopiston henkilökunnan suuntaan. Vaikka osa opiskelijoista ei varmasti tiedekuntaan sovellukaan, ei heidän määränsä voi olla niin merkittävä, että se selittäisi näin huonoa läpäisevyyttä. Huomiota tulisikin kiinnittää esimerkiksi opintojen rakenteeseen ja ohjauksen, henkilökunnan pedagogisiin taitoihin sekä menetelmien ja välineiden nykyaikaisuuteen. Tulisi pohtia, miten opiskelijat saadaan paremmin kiinnitettyä opintoihin. Tätä työtä on henkilökunnan ja opiskelijoiden tehtävä tiiviissä yhteistyössä.

Valtaojan mielestä opiskelijan pitäisi myös luottaa omaan valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen niin paljon, että tämä uskaltaa rahoittaa opintojen aikaisen elämisensä lainalla. Oli opiskelijan syy lainan ottamattomuuteen sitten mikä tahansa, on mielestäni hänellä oltava siihen oikeus. Meidän ei tule rakentaa järjestelmää, jossa vain rikkaasta taustasta tulevat tai ne jotka ovat lainan riskit valmiit ottamaan voivat kouluttautua korkealla asteella.

On myönnettävä, että suuri osa opiskelijoista täydentää toimeentuloaan käymällä töissä opintojensa ohella, tähän on monia eri syitä. Olen täysin samaa mieltä, että hitaat opinnot ovat rasite koko yhteiskunnalle. Tähän tulisi kuitenkin mielestäni etsiä ratkaisuja muokkaamalla niin elinkeinoelämän kuin korkeakoulujenkin rakenteita työelämän ja opintojen sumattomamman yhteen sovittamisen mahdollistavaan suuntaan.

Puheenjohtaja
Jussi Nieminen