You are here

KV-opiskelijoiden asema työmarkkinoilla

Jussi Nieminen | 19.09.2014

Suomessa käydään lähes jatkuvasti keskustelua kansainvälisten opiskelijoiden asemasta koulutusjärjestelmässämme. Keskustelu käy kiivaana etenkin EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuista sekä siitä maksavatko kv-opiskelijat itsensä takaisin tulevina veronmaksajina. Valitettavan usein keskustelusta kuitenkin unohtuu se puoli, joka on ehkä kaikkein keskeisin. Tarjoammeko me heille edes kunnollista mahdollisuutta tähän?

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen sanoi lukuvuoden avajaispuheessaan seuraavaa: “Maantieteelliset välimatkat menettävät merkitystään organisaatioiden toiminnassa. Edes kieli ei yliopistoissa enää saisi muodostaa absoluuttista estettä. Pyrkimyksenä tulisi olla kehitys kohti monitieteistä, monikulttuurista ja monikielistä toimintaa.”

Mielestäni tämä neuvo ei koske yksin yliopistoa, vaan koko yhteiskuntaa.

Valitettavan usein tuntuu kansainvälisten opiskelijoiden kohtalona Turussa olevan päätyä opintojensa aikana siivoamaan matkustajalaivoja tai hotellihuoneita, sillä kieltä osaamattomana muun työn saanti saattaa olla lähes mahdotonta. Miten voimme kuvitella tarjoavamme reilun mahdollisuuden näille korkeasti koulutetuille ihmisille jäädä maahamme valmistumisen jälkeen, jos verkostot elinkeinoelämään puuttuvat kokonaan. Toisaalta, jos kokemus opiskeluiden ajalta Suomessa on se, ettei oman alan työtä saa, voimmeko odottaa heidän edes haluavan jäädä?

Asennemuutos kansainvälisiä opiskelijoita sekä suomea puhumatonta työvoimaa  kohtaan, myös työnantajien suunnalla, olisikin enemmän kuin paikallaan. Monesti tämä epäreilu kohtelu työmarkkinoilla saattaa olla myös alitajuista ja tahatonta. Maassamme on paljon työtä  korkeasti koulutetuille, jonka suorittamiseen ei kielen osaamista vaadita. Miten voisimme siis parantaa heidän asemaansa työmarkkinoilla? Voitaisiinko yrityksille tarjota jokin porkkana kv-opiskelijoiden palkkaamiseksi jo opiskeluiden aikana ja valmistumisen jälkeen?

 

Puheenjohtaja
Jussi Nieminen