You are here

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Tuomas Dahlström | 07.12.2018

 

Hyvät kuulijat, ylioppilaat.

Kun tarkastelemme mitä itsemääräämisoikeus tarkoittaa ihmisen tai ihmisjoukon näkökulmasta, niin se tarkoittaa oikeutta määrätä ja päättää itseensä liittyvissä asioissa. Kun ihminen tai ihmisjoukko määrää ja päättää itseensä liittyvistä asioista lain rajoissa, on muilla toimijoilla velvollisuus kunnioittaa tätä.

Kun tarkastelemme mitä itsenäisyys tarkoittaa valtiolle, niin kyse on pohjimmiltaan samasta asiasta. Valtio voi päättää itseensä liittyvistä asioista, kunhan noudattaa kansainvälisiä sopimuksia ja lakeja, muilla valtioilla on velvollisuus kunnioittaa suvereniteettia.

Valtion tasolla itsenäisyyden saavuttaminen tai sen puolustaminen voi edellyttää turvautumista sotilaallisiin toimiin. Pian Suomen itsenäistyttyä taisteltiin sisällissodassa, sisällissodat ovat erityisen raakoja ja ne jakavat kansakuntaa pitkäksi aikaa. Suomen itsenäisyys oli vaakalaudalla toisessa maailmansodassa niin talvi- kuin jatkosodassa. Kansakunta maksoi itsenäisyydestä kovan hinnan.

Sodan kauhut voivat tuntua kaukaisilta tänä päivänä ja tänä maailman aikana meidän näkökulmastamme. Valitettavasti sota on arkipäivää monessa maailman kolkassa.

Mediassa on viime aikoina muistettu ja nostettu esiin erityisellä tavalla jo edesmenneitä presidentti Mauno Koivistoa ja presidentti George Bush vanhempaa yhdistävää seikkaa. Kummatkin valtion päämiehet palvelivat toisessa maailman sodassa ja kokivat sen kauhuja. Valtion johtajien ja kaikkien on pidettävä mielessään millaisia kauhuja sotiin liittyy riippumatta siitä, onko niitä kokenut tai ei. Ja kuunneltava erityisen tarkasti heitä, joilla on omakohtaisia kokemuksia.

Jotta voisimme elää rauhassa, niin meidän tulevien sukupolvien on muistettava ja pidettävä mielessämme millaisia kauheksia sotaan ja sotiin liittyy. Erityisesti itsenäisyyspäivänä voimme kunnioittaa sodissa kaatuneita, veteraaneja sekä muita palvelleita ja arvostaa itsenäisyyttä.  Asioiden muistamista ja arvostamista tulee kuitenkin tehdä jokaisena päivänä vuodessa.

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Edustajiston puheenjohtaja
Tuomas Dahlström