You are here

Toiveita kansainvälisenä vammaisten päivänä

Jukka Väisänen | 03.12.2018

Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään vuosittain 3.12. Sen juuret ovat kansainvälisessä vammaisten vuosikymmenessä, jota vietettiin 1983 - 1992. Maailmalla vammaiset ovat yksi syrjäytyneimmistä ihmisryhmistä.

Suomessa vammaiset ovat periaatteessa yhdenvertaisia muiden kanssa. Tällä tarkoitan sitä, että perustuslain yhdenvertaisuuspykälän mukaan ketään ei saa syrjiä ja eräs siinä mainituista ominaisuuksista on vammaisuus. Kuitenkin vammaisuuden kirjo on varsin moninainen ja täten jokainen vammainen on oma yksilönsä. Vammaisten kouluttautuneisuus on usein varsin matalaa ja sama tilanne on yleensä työllistyneisyyden kohdalla. Kuitenkin meitä vammaisia on yliopisto-opiskelijoissakin.

Mitä toivoisin vammaisuuteen liittyen ei-vammaisilta? Nähkää ihminen omana itsenään ja vasta sen jälkeen niitä erilaisia ominaisuuksia, joita hänessä on. Tämän kyllä sallisi koskevan kaikkia ihmisiä. Toiseksi olisi hyvä, että ottaisitte vammaiset mukaan niin opiskeluissa pari- ja ryhmätöihin kuin eri tilaisuuksiin ja tapahtumiinkin. Kolmanneksi kannattaa ottaa selvää vammaisuudesta ja kysyä siitä.

Toisaalta toivoisin myös muutamaa muuta asiaa ei-vammaisilta. Älkää nähkö meitä (pelkkinä) kokemusasiantuntijoina, sillä olemme paljon muutakin. Toiseksi, älkää juosko meitä pakoon, sillä fyysinen vammaisuus ei tartu. Asennevammaisuus onkin jo eri asia. Kolmanneksi olisi järkevää, jos ette tekisi oletuksia ilman faktatietoa. Väärät oletukset esimerkiksi yksilön kyvyttömyyttä koskien voivat olla vahingollisia kaikkien kannalta.

Lopuksi toivon, että feministinen käsite  "lasikattojen rikkominen" yleistyisi etenkin vammaisuuteen liittyen kaikilla elämän osa-alueilla. Työkyky voi olla jollakulla yleisesti osittainen, mutta joissakin tehtävissä silti täysi. Vammaisella ihmisellä  tulisi olla mahdollisuus päästä kaikkialle yhteiskunnassa muutenkin. Osatyökykyisyydestä voit lukea internetissä esimerkiksi Vatesin Kyvyt käyttöön -lehdestä.

Puheenjohtaja, TYYn yhdenvertaisuussiipi
Jukka Väisänen