You are here

Mihin suuntaan opiskelijat vievät Euroopan unionia?

Olli-Pekka Paasivirta | 21.08.2018

Turussa ensimmäistä kertaa 30.8.-1.9. järjestettävä Eurooppa-foorumi tarjoaa mainion mahdollisuuden tuoda opiskelijoiden ajatuksia mukaan keskusteluun Euroopan unionin tulevaisuudesta. Vaikuttaminen on tärkeää, sillä nyt tehtävät päätökset tulevat vaikuttamaan eniten juuri meidän tulevaisuuden mahdollisuuksiimme.

Nykyisestä opiskelijasukupolvesta moni on elänyt koko elämänsä Suomessa joka on ollut osa Euroopan unionia tai ei ainakaan muista aikaa ennen sitä. Hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan lähes 90 prosenttia nuorista identifioi itsensä eurooppalaisiksi ja noin 81 prosenttia suomalaisista nuorista pitääkin Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. Moni tutkimukseen vastanneista haluaisi lisäksi lisätä jäsenmaiden välistä yhteistyötä esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kehitysyhteistyössä. Valtaosa nuorista pitää tärkeänä että Suomi on mukana Euroopan unionissa vahvistamassa rauhaa, hyvinvointia ja tasa-arvoa. Se miten tämä tehdään vaatii kuitenkin työtä, ja ennen kaikkea keskustelua siitä mikä on EU:n rooli täällä Euroopassa ja kansainvälisesti.

Turussa ensimmäistä kertaa järjestettävä Eurooppa-foorumi on erinomainen mahdollisuus tulevaisuusorientoituneelle keskustelulle Euroopan unionista ja sen tulevaisuudesta. Foorumin tavoitteena on olla alusta yhteiskunnalliselle keskustelulle, jossa pohditaan muun muassa Suomen roolia Euroopassa ja Euroopan unionissa. Foorumi tarjoaa väylän tuoda esiin myös opiskelijan näkökulmaa siitä mitkä ovat tärkeitä asioita joihin tulevaisuudessa olisi kiinnitettävä huomiota.

Suomella ja suomalaisilla on tulevaisuudessa nimittäin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa EU:n suuntaan. Suomi toimii EU:n puheenjohtajamaana ensi vuonna. Siksi Suomella on erityinen mahdollisuus nostaa juuri meille tärkeitä teemoja esille, kuten esimerkiksi koulutuksen ja tutkimuksen merkitys tulevaisuuden rakentamisessa. Samana vuonna järjestetään myös eurovaalit, jotka tarjoavat meille mahdollisuuden määrittää seuraavaksi neljäksi vuodeksi sen, ketkä meitä edustavat Euroopan parlamentissa. Jos opiskelijat lähtevät aktiivisesti mukaan keskusteluihin ja kampanjointiin, ehkä ensi kerralla Suomea edustaa myös joku jolla on omakohtaista kokemusta siitä minkälaista on olla opiskelija 2010-luvun Suomessa. 

Keskustellaan näistä ja monista muista aiheista Eurooppa-foorumissa, nähdään siellä! 

 

kunnallispolitiikka, sosiaalipolitiikka
Olli-Pekka Paasivirta