You are here

Kampuksen päivähoidon lakkauttamispäätös tapetilla

| 08.10.2009

Rehtorinpellonkadun päiväkotia ollaan oltu lakkauttamassa kolmeen otteeseen 2000-luvulla. Viimeisin lakkautusuhka tuli kaupungin talouden leikkaamispaineitten seurauksena toissaviikolla. Kyseessä on siis kampuksen ainoa päiväkoti, joten aihe koskettaa läheisesti myös perheellisiä opiskelijoita sekä kampuksen työntekijöitä.

Lakkautusuhka perustuu siihen, että kaupunki pyrkii pääsemään eroon päiväkotien tilojen vuokraamisesta – Rehtorinpellonkadun päiväkotihan on vuokrattu Turun Ylioppilaskyläsäätiöltä (TYS). TYSin aloittama remontti kyseisiin tiloihin on jo aloitettu ja tilat on suunniteltu päiväkotikäyttöön jatkossakin. Päiväkotitoimintaa tiloissa tulee jatkossa mitä todennäköisemmin olemaan, mutta tällä hetkellä keskustelua on syntynyt siitä, tuleeko toiminta jatkumaan julkisena vai onko toiminta mahdollisesti jatkossa yksityistä.

Yksityisen päiväkodin perustaminen kampusalueella on monella tapaa kyseenalaista. Ensiksikin päivähoidon kustannukset tulevat nousemaan automaattisesti. Kaupunki on vilautellut palveluseteleitä ja niiden tarjoamia hyötyjä, mutta siitä huolimatta setelit eivät tule kattamaan päivähoitokustannuksia. Etenkin opiskelijoille tämä voi olla kohtalokas päätös, paitsi lisääntyneiden kustannusten takia, myös siksi, että yksityiset päiväkodit veloittavat vain kokonaisista hoitopäivistä. Muutaman tunnin hoito olisi siis samanhintaista kuin koko päivän hoito –joka ei opiskelijan arkeen nähden ole välttämättä käytännöllisin menetelmä. Toiseksi nykyisen hoitohenkilökunnan vaihtuessa nyt erittäin osaava henkilökunta joutuisi ottamaan päiväkodista lähtöpassit.

Päiväkodin sijainti on myös erinomainen kampuksen työntekijöiden ja opiskelijoiden lasten kannalta. Lähimmät päiväkodit sijaitsevat Kellonsoittajankadulla (joka on täynnä) ja Halisissa, johon on luonnollisesti pidempi matka kampusalueelta. Rehtorinpellonkadulla on myös erinomaiset ulkoilumahdollisuudet lapsille.

Tilat ovat tällä hetkellä erittäin edulliset kaupungille. Vaikka vuokranmaksusta pyritäänkin eroon, ei ole lainkaan selvää, että lakkauttamisesta syntyisi säästöjä, sillä TYSin hallinnoiman kiinteistön korjauskulut kuuluvat niin ikään TYSille itselleen. Päiväkodin jatkamisesta tällaisenaan saattaisi syntyä supistamisen sijaan selviä säästöjä –sekä kaupungille itselleen että palvelua käyttäville opiskelijoille että yliopiston henkilökunnalle. Miksi siis lakkauttaa laadukas päiväkoti tyhjän takia? Toivon peruspalvelulautakunnalta hyviä perusteluja!