You are here

TYY näyttää esimerkkiä kestävässä kehityksessä

Viola Luokkala | 16.03.2018

Suomi on muiden Yhdistyneiden kansakuntien (YK) jäsenmaiden tavoin sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin. Jo 70-luvulla tehdyssä sopimuksessa sovitaan, että

” Each economically advanced country will progressively increase its official development assistance to the developing countries and will exert its best efforts to reach a minimum net amount of 0.7 per cent of its gross national product at market prices by the middle of the Decade.”

Taloudellinen merkitys on suuri köyhyyden, kouluttamattomuuden, huonojen elinolosuhteiden ja epätasa-arvon poistamisen kannalta. Tästä syystä YK:n jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, ovat sitoutuneet käyttämään 0.7 prosenttia bruttokansantuotteestaan viralliseen kehitysyhteistyöhön.  Tavoite nostettiin esille myös uudessa YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-tavoiteohjelmassa. Siinä on 17 tavoitetta, jotka kattavat muutaman mainitakseni äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistamisen, eriarvoisuuden vähentämisen, tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen sekä ilmastonmuutoksen vastaan taistelemisen. 

Mitä tämä tarkoittaa Turun yliopiston ylioppilaskunnalle?  Sitä, että TYY lahjoittaa jokavuotisesta budjetistaan 0.7% kehitysyhteistyöhön ja haluaa näin näyttää esimerkkiä muille julkishallinnon instituutioille ja Suomen valtiolle.  Suomen oma prosenttiosuus budjetistaan kehitysyhteistyöhön on tällä hetkellä vain 0,38.

TYY:lle 0.7 prosenttia on noin 5 000 euroa. Viime vuonna lahjoitus kohdennettiin Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tukemalle Bal Rashmi -hankkeelle Intiaan ja Teria Siran ääni naisille -projektille Burkina Fasossa.  Molemmat projektit ovat tarjonneet tärkeää koulutusta ja työmahdollisuuksia yhteisön vähäosaisimmille väestöryhmille.

Tänä vuonna painopisteinä ovat koulutus ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Koulutuksella on suuri merkitys köyhyyden kierteen katkaisemiseen sekä tyttöjen ja naisten yhteiskunnallisen aseman parantamiseen. Koulutus vaikuttaa yksilön elämään sekä koko yhteiskuntaan: se lisää yksilön tuloja tehden hänestä itsenäisemmän sekä kasvattaa valtion bruttokansantuotetta. Koulutuksen puutteeseen vaikuttaa erityisesti sen maksullisuus ja ihmisten köyhyys, yhteisön arvot ja perinteet, lapsiavioliitot ja tyttöjen raskaaksi tuleminen nuorella iällä sekä syrjäinen asuinalue.  

Sukupuolten välisen tasa-arvon eteen on vielä paljon tehtävää ympäri maailmaa. On itsestään selvää, että yhteiskunnan tai yhteisön on mahdotonta kasvaa ja kehittyä vakaaksi ja mahdollisimman hyväksi, jos puolet väestöstä ei pääse vaikuttamaan yhteisiin asioihin tai heidät asetetaan epätasa-arvoiseen asemaan suhteessa toiseen puoleen. Silti, erityisesti köyhemmissä maissa monet naiset ovat esimerkiksi kouluttamattomuuden takia riippuvaisia muista, ja mahdollisuudet vaikuttaa itse omaan elämäänsä ovat heikot.

TYY haluaa olla mukana rakentamassa parempaa maailmaa – ja hyvä niin, sillä me opiskelijoina tiedämme, kuinka tärkeää esimerkiksi koulutus ja riittävä elintaso ovat ihmisen hyvinvoinnille. Hyvinvoivista yksilöistä kasvaa hyvinvoiva yhteiskunta.

TYY:n kehitysyhteistyösiipi, 0,7%-vastaava
Viola Luokkala