You are here

Minulle jokainen opiskelija on TYYläinen

Inari Harjuniemi | 30.01.2018

"Oli kiva nähdä ja huomata, että sähän oot ihan normaali ihminen", oli pysäyttävimpiä lauseita, mihin viime vuonna TYYn hallituslaisena törmäsin. Ensimmäinen reaktio oli epäusko. Tottakai olen. Samassa räntäsateessa minäkin luennoille rämmin, jumitan samoissa opiskelijaravintoloiden jonoissa ja olen tehnyt niitä samoja "tavallisia" järjestöjuttuja. Siivonnut sitsien jälkeen ja istunut pitkiltä tuntuvissa kokouksissa. Miksi minut yhtäkkiä koetaan pelottavan korkea-arvoiseksi? Vastaavaan olettamukseen olen tänäkin vuonna ehtinyt törmätä, kun titteli vuoden vaihteessa vaihtui TYYn hallituksen varapuheenjohtajasta hallituksen puheenjohtajaksi.

Jako vähän pelottaviin ”TYYläisiin” ja ”muihin järjestöaktiiveihin” tuntuu itselleni kuitenkin kaukaiselta, vaikka muistankin elävästi fuksina istuneeni TYY-kierroksella ja katsoneeni TYYn toimintaa esitellyttä hallituslaista ylöspäin tuntien jännityksen sekaista ihailua. Psykologista selitystä ilmiölle, voisi hakea esimerkiksi Grodon Allportin teorioista. Allportin mukaan nk. Sisäryhmä-ulkoryhmä-erottelu on ihmiselle ominaista. Sisäryhmän jäseniä yhdistää usein jokin selkeä tekijä, kuten yhteinen pääaine, ja he kokevat yhteenkuuluvuutta, luottavat toisiinsa ja ovat halukkaita keskinäiseen yhteistyöhön. Ulkoryhmäläisiin taas suhtaudutaan enemmän tai vähemmän varautuneesti. Heihin on helppo liittää ennakkoluuloja tai mielikuvia, jotka eivät välttämättä pidä paikkaansa. Oman pääaineen muihin opiskelijoihin voisi siis ajatella olevan helpompi samaistua, kuin kaukaiseen TYYläiseen.

TYYn hallituslaisen näkökulmasta tilanne näyttää kuitenkin toisenlaiselta. Koska yhteistyötä tehdään jatkuvasti monen eri järjestöstä tulevan henkilön kanssa yhdessä, samaistumista tapahtuu ainakin minun kohdalla kaikkiin järjesötoimijoihin ja meidän yliopiston opiskelijoihin. Samaistumista aiheuttaa lähes kaikkien järjestötoimijoiden, myös minun, jakama yhteinen motivaatio: halu tuottaa ympärillä oleville opiskelijoille hyvää, tapahtui se sitten tapahtumienjärjestämisen kautta tai vaikka vaikuttamalla opetuksen laatuun. Samaistumista tapahtuu myös opiskelijoihin yleisellä tasolla: olenhan minäkin opiskelija. Siksi järjestöt ja ne ”riviopiskelijat” eivät siis tunnu erilliseltä ”ulkoryhmältä” vaan sisäryhmältä johon itse kuulun. Minulle kaikki Turun yliopiston opiskelijat ovat TYYläisiä, ei pelkästään ne aktiivit.

Vuoden 2018 yhtenä painopisteenä on TYYn tuominen lähemmäksi järjestöjä ja sitä kautta jäseniä. Kaikkien opiskelijoiden yhteisen opiskelijaidentiteetin ilosanoman levittäminen. Ja sitähän ylioppilaskunta on. Ei enempää eikä vähempää kuin kaikkien Turun yliopiston opiskelijoiden yhteenliittymä. Siksi mielikuva TYYn aktiiveista toimistolla pyörivinä kaukaisina "pikkupukutakkisina miehinä ja kireinä cv-haukkanaisina" olisi hyvä saada purettua. Jos todellisuus toimistolla työskentelystä huppareissa sohvalla röhnöttäen välittyisi jäsenille, TYYkin  voisi tuntua läheisemmältä. Taholta, johon on helppo samaistua ja olla yhteydessä. Taholta joka auttaa ongelmatilanteissa.

TYYn tuominen lähemmäksi jäsenistöä on kuitenkin vaikeasti ratkaistava ikuisuusongelma, jonka kanssa ylioppilaskunta on varmaankin koko olemassaolonsa ajan paininut. Koko 15 000 opiskelijan tavoittaminen kun ei ole ihan helppo tehtävä.

Mutta miten ongelmaan tulisi pureutua?  Allportin ehkä tunnetuimpia yksittäisiä ajatuksia on kontaktihypoteesi: jos väärät ennakko-oletukset perustuvat tiedon puutteeseen ja uuden tiedon vastustamiseen, tulisi omakohtaisen kokemuksen ja kohtaamisten ryhmän kanssa edistää asenteen muuttumista. Mielikuvaa etäisistä ja vähän pelottavista TYY-aktiiveista onkin tarkoitus tulevana vuonna purkaa tapaamalla enemmän järjestötoimijoita kuin koskaan ennen. Ei pelkästään puheenjohtajien- ja koponeuvostojen kaltaisissa konteksteissa, vaan esimerkiksi TYYn hallituksen ja tiedekuntajärjestöjen hallitusten välisissä vapaamuotoisissa tapaamisissa sekä kiertämällä tietyn vastuualueen ainejärjestötoimijoita läpi tiedekunnittain. Suunnitelmissa on myös tulla pitämään pop-up-kahvipisteitä ympäri kampusta, missä kuka tahansa voi tulla nykäisemään vaikka minua tai muita hallituslaisia hihasta. Ja toki sen voi tehdä jo nyt tulemalla käymään toimistolla. Lupaan keittää kahvit, jos suinkin olen paikalla :)

Puheenjohtaja
Inari Harjuniemi