You are here

Itsenäisyyspäivän puhe

Tuomas Dahlström | 07.12.2017

Mistä perinne ylioppilaiden soihtukulkueeseen sai alkunsa? Pääkaupunkiseudun ylioppilaiden yhteinen soihtukulkue järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1951, marsalkka C. G. E. Mannerheimin kuolinvuonna. Pääkaupunkiseudulla kulkue noudattaa yhä marsalkan hautajaissaattueen reittiä vastakkaiseen suuntaan alkaen Hietaniemen hautausmaalta ja päättyen Senaatintorille. Turussa ylioppilaiden kulkue Ylioppilastaloilta sankarihaudoille järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1960. Nykyisenlaista kaavaa tilaisuus on noudattanut vuodesta 1966.

In Finland, the students organised torchlight procession for the first time in Helsinki in 1951, the same year marshal of Finland C.G.E Mannerheim passed away. In Helsinki the route is the same as the route of the funeral procession of Mannerheim, but backwards. First time In Turku procession to here Turku cemetary was organised in 1960 and first time in this form in 1966.

Ylioppilaiden soihtukulkuetta täällä Turussa on järjestetty noin puolet Suomen itsenäisestä ajasta. Sadan vuoden aikana Suomi on noussut köyhyydestä ja 15 kertaistanut bruttokansantuotteensa, noussut tilastoissa mitattuna maailman vakaimmaksi, vapaimmaksi ja turvallisimmaksi maaksi. Maaksi, jonka kansa on maailman lukutaitoisin, maaksi jossa on toiseksi eniten inhimillistä pääomaa ja kolmanneksi paras korkeakoulutus. Nämä ja muut saavutukset ovat vaatineet suuria uhrauksia kansaltamme sekä pitkäjänteistä tinkimätöntä työtä.

The torchlight procession has been organised in the city of Turku approximetely half of the time Finland has been independent. In one hundred years Finland has risen from the poorness and has now 15 times higher gross domestic product. According to statistics Finland is wolrd’s number one in stability, in freedom and in security. Finland is a country in which people has the best ability to read, country which have the second most of the human capital and a country with the third best higher education in quality in the world. This is because of the sacrifices and the long-term uncopromising work of our people.

Sadan vuoden aikana itsenäisyys ei ole ollut itsestäänselvyys Täällä Turun hautausmaalla sankarihautoja on 900 ja Turun sankarivainajista noin 500 oli 18-25-vuotiaita nuoria. Sodassa kaatuneista alle 30-vuotiaita oli 60 prosenttia. Moni sodassa kaatunut oli sinun ikäisesi tai sinua nuorempi. Heillä oli perhettä, opintoja, töitä, lähimmäisiä, tulevaisuuden suunnitelmia ja koko elämä edessään. Sodassa kaatuneet uhrasivat elämänsä ja tulevaisuutensa sen takia, että me voisimme elää itsenäisessä ja vapaassa Suomessa. Sodasta kärsivät kaikki suomalaiset, koko kansakunta. Olemme täällä muistamassa kaikkia sodassa taistelleita, kotirintamalla olleita sekä kaatuneita, loukkaantuneita ja kärsineitä sotilaita ja siviileitä.

Independence has not been something considered as self-evident. Here in Turku Cemetery are 900 soldier’s graves and 500 of them resting here were 18-25 aged young people. 60 percent of people who fallen in the wars, were under the age of 30 years. Everybody of those who were fallen, had a life ahead of them. Many who fallen in the wars had the same age as you or were younger than you. They had families, studies, work, loved ones, plans for the future and the life waiting for them. Everybody who was fallen in the wars sacrifised their lives because of us, they wanted that we can live in the independend and free country. Every Finn suffered from the wars. We are here to remember everybody who fight in the wars, home front and those who were fallen, injured and suffered; soldiers and civilians.

Nyt on meidän vuoromme olla saattamassa Suomea seuraavalle sadan vuoden itsenäisyyden matkalle. Meitä edeltävät sukupolvet ovat halunneet jättää hyvän maan lapsilleen ja lapsenlapsilleen, meille. Myös me haluamme tehdä samoin. Suomi on hyvä maa, pidetään siitä huolta.

Now it is our turn to be guiding Finland for its journey for the next hundred years of independence. The generations before us wanted to leave a good country for their children and grand children, to us. Also we want to do the same. Finland is good country, let’s look after it.

Hyvää itsenäisyyspäivää. Happy indepence day.

Edustajiston puheenjohtaja
Tuomas Dahlström