You are here

Alayhdistyssektorin pohdintoja TYYn poliittiseen linjapaperiin

Tuulia Merivuori | 19.09.2011

TYYssä suunnitellaan parhaillaan seuraavaa linjapaperia. Linjapaperissa on tarkoitus kuvata TYYn poliittisia linjoja etenkin liittyen niihin asioihin joihin TYYllä on edes teoreettinen mahdollisuus vaikuttaa. Hallitus on suunnitellut tiivistävänsä linjapaperia poistamalla itsestäänselvyyksiä ja siirtämällä konkreettiseen toimintaan liittyviä kirjauksia toimintakäsikirjaan ja toimintasuunnitelmaan. Uudesta linjapaperista halutaan käyttökelpoinen teksti TYYläisten päivittäisen toiminnan tueksi. Vaikeita päätöstilanteita kohdatessaan päätöksentekijän tulisi voida tarkastaa linja helposti linjapaperista ja pohjata päätöksensä siihen.

Alayhdistyssektorilla pohditaan seuraavan viikon ajan seuraavia kysymyksiä:

Onko toiminta-avustus palkinto hyvästä toiminnasta vai tuki jolla yhdistys pyrkii toteuttaman hyvää toimintaa?
Onko vakavarainen yhdistys oikeutettu toiminta-avustuskeen samoin perustein, kuin vähävarainen yhdistys?
Tuleeko projektiavustusken suuruus olla riippuvainen siitä, miten suuri riski projektin toteuttaminen on yhdistykselle taloudellisesti?
Kuuluuko alayhdistysasema antaa tueksi yhdistykselle, jonka toiminta on vielä vakiintumatonta mutta potentiaalista, vai palkinnoksi yhdistykselle, joka jo valmiiksi toimii malliyhdistyksen tavoin?
Tulisiko TYYn velvoittaa alayhdistyksiään esimerkiksi käyttämään TYYn logoa mainoksissaan, tiedottamaan tapahtumistaan TYYn viestintäkanavia pitkin tai osallistumaan TYYn alayhdistyksille suunnattuihin tilaisuuksiin, kuten pj-tapaamisiin ja avajaiskarnevaaliin?
Miten TYYn tulee toimia, kun remontin jälkeen vuokrakulut nousevat alayhdistysten YO-taloissa olevissa tiloissa?
Kuuluuko kaikkien YO-taloissa toimistoaan pitävien yhdistysten automaattisesti saada vastaava tila YO-taloista myös remontin jälkeen?
Miten TYYn tulee toimia filiaaleissa toimivien ja uusien alayhdistysten hyväksi?

Siinä muutama pohdittava asia alayhdistyssektorilta. Toivottavasti saamme kommentteja linjauksiin tänne, sähköpostiin, pj-tapaamisessa jne. Muiden sektoreiden linjauksista kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä sektorin omaan hallitusvastaavaan.
 


Tuulia Merivuori