You are here

Järjestötoiminta, miksi ihmeessä lähtisin mukaan?

Matias Virta | 09.10.2017

Syksy on saapunut, ja valtaosassa järjestöjä se tarkoittaa sitä, että uusia toimijoita ruvetaan järjestöihin metsästämään. Viime vuosien kiristykset niin rahallisessa tuessa kuin opintoajoissa ovat vaikuttaneet aktiivisten toimijoiden määrään sekä siihen, miten järjestötoimintaan on aikaa panostaa. Miksi siis hakea järjestötoimintaan mukaan, mikäli se on pois vähäisestä vapaa-ajasta?

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö teki Aalto yliopiston sekä Helsingin yliopiston opiskelijoista vuonna 2012 tutkimuksen, jossa käsiteltiin järjestötoimintaa. Tutkimuksen mukaan aktiiviset järjestötoimijat ovat jopa hieman tyytyväisempiä opintojensa edistymiseen kuin he, jotka eivät ole järjestötoiminnassa mitenkään mukana. Erot ovat toki pieniä, joten suurempia johtopäätöksiä näistä ei voi tehdä. Negatiivista vaikutusta opintojen etenemiseen tutkimuksessa ei kuitenkaan näy. Lisäksi tutkimuksesta käy ilmi, että vain 4 prosenttia Helsingin yliopiston vastaajista piti järjestötoimintaa opintojen viivästymisen syynä (Aallossa vastaava prosentti oli 10).

Tutkimuksesta voidaan nähdä, että järjestöaktiivit kokevat keskimäärin voivansa paremmin. Toki se, että hakeutuvatko paremmin voivat järjestöihin vai parantaako järjestötoiminta hyvinvointia, ei selviä tutkimuksesta. Järjestöaktiivit myös kokevat olevansa paremmin osana yliopistoyhteisöä ja ovat keskimääräistä paremmin tietoisia tulevaisuudennäkymistään.

Järjestötoimintaan lähteminen kannattaa

Omat kokemukseni järjestötoiminnasta ovat hyvin linjassa tutkimuksen tuloksen kanssa. Järjestötoimintaan mukaan lähteminen oli parhaimpia päätöksiä, mitä olen elämässäni tehnyt. Toiminnassa olen tutustunut valtavaan määrään mahtavia ihmisiä niin oman ainejärjestöni ja yliopiston sisällä kuin valtakunnallisestikin, enkä voi liikaa tämän merkitystä opiskeluaikaani korostaa. Järjestöissä on myös mahdollisuus oppia tärkeitä työelämän taitoja, jotka ovat jo nyt auttaneet töitä hakiessani. Näihin taitoihin lukeutuvat muun muassa esiintyminen, projektinhallinta, johtaminen ja niinkin aliarvostettu taito kuin kokouskäyttäytyminen. Niitä kaikkia voidaan suoraan hyödyntää työelämän puolella.

Näillä sanoilla haluan siis kannustaa kaikkia lähtemään nyt syksyllä järjestöjen toimintaan mukaan. TYYn piiristä löytyy 149 erilaista järjestöä, joten niistä löytyy varmasti kaikille paikkansa. Opiskeluaika ei ole ikuista, joten nyt on aika hyödyntää kaikki ne mahdollisuudet, joita yliopistoelämällä on tarjota!

Löydä oma järjestösi täältähttps://www.tyy.fi/fi/jarjestoille/jarjestot

Lähde: Otus, 2013: Mitä järjestötoiminnasta seuraa?

Järjestövastaava
Matias Virta